Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi Desteği Hk.

Eki 04

Değerli Mensuplarımız, 

Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği ile Program ülkelerinde Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilere kredi sağlayan mali kuruluşlar arasına, İspanya’daki Microbank ve Fransa’daki Banque Populaire ile Caisse d’Epargne bankalarından sonra bir yenisi eklenmiştir. Avrupa Yatırım Fonu ile Future Finance Loan Corporation Limited (FFLC, İrlanda) arasında Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği kapsamında 4. garanti sözleşmesi imzalanmıştır. FFLC yakında, Birleşik Krallığa giden ve Birleşik Krallıktan gelen yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak kredi vermeye başlayacaktır.

 Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği hakkındaki bilgilere  http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1-ek-sayfalar/y%C3%BCksek-lisans-%C3%B6%C4%9Frencileri-kredi-garantisi  web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en sayfasından konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.