HASAT-4 Projesi

Eki 10

Değerli Mensuplarımız, 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ar-Ge Teknolojileri (HASAT) Proje Pazarı’nın dördüncüsü bu sene bünyesinde hizmet veren “Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO)”ve “Eğitim Fakültesi” tarafından düzenlenmektedir. TÜBİTAK’ın ve Gaziantep Ticaret Odası’nın desteklediği “Eğitim Teknolojileri” temalı Ar-Ge Proje Pazarı ile sektör kuruluşlarının, meslek odalarının, Ar-Ge kuruluşlarının, araştırma merkezlerinin, araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya getirilerek üniversite-sektör-toplum işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

HASAT-4 Projesi 28 Ekim 2016 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Başvurular 14 Ekim 2016 tarihine kadar http://hasat4.hku.edu.tr/  web adresinden yapılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.