Üniversitemiz Afyonkarahisar’da Gerçekleştirilen 3. Ulusal Tarım Kongresi’nde

Eki 13

Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Afyonkarahisar’da düzenlenen “3. Ulusal Tarım Kongresi” ne katıldılar.

Ülkemizin farklı üniversitelerinin Ziraat Fakülteleri ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakülteleri işbirliği ve Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi önderliğinde gerçekleştirilen kongreye; T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Enstitüsü yetkilileri, il ve ilçe tarım müdürleri, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

Türkiye tarımının masaya yatırıldığı kongrede; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. İsmet Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Fikret Budak, Yrd. Doç. Dr. Nedim Altın, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Güngör ve Yrd. Doç. Dr. Hülya Torun Türkiye tarımına ve bilime katkıda bulunacak değerli bildirilerini katılımcılarla paylaştılar.

Doç. Dr. İsmet Yıldırım, “Narlarda Görülen Kahverengi Leke (Alternaria alternata ((Fr.) Keisl.) Hastalığının Fenolojik Dönemlere Göre Yaygınlığı ve Hastalık Şiddeti”  çalışması ile Antalya ve ilçelerindeki nar bahçelerinde yapmış oldukları araştırma sonuçları hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Fikret Budak, “Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Farklı Lokasyonlardaki Verim ve Verim Kompanenetleri” adlı bildirisini katılımcılarla paylaşırken Yrd. Doç. Dr. Nedim Altın, “Batı Karadeniz Bölgesi Düzce Ekolojik Koşulları Altında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Yaprak Hastalıklarına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi” adlı bildirisiyle bilgi ve deneyimlerini anlattı. “Arpada Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkinin Biplot Analiz ile İncelenmesi” başlıklı bildirisi ile Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Güngör kongreye katkı sağlarken Yrd. Doç. Dr. Hülya Torun ise “Tuz Stresinin Antioksidan Sistem ve Endojen Fitohormonlar Üzerine Etkileri” adlı çalışması ile sunumunu gerçekleştirdi.

Öğretim üyelerimiz yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını içeren bildirileriyle; sadece Düzce İli tarımının değil, aynı zamanda Ülkemizin diğer yörelerindeki tarım alanlarında görülen sorunlara çözüm üretecek,  tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmayı sağlayacak değerli bilgilerini kongrede sundular.

Öğretim üyelerimiz, bundan sonra da yapacakları araştırmalarla Ülkemizin ve Düzce’nin tarımına ve bilime katkılarını sürdüreceklerini bildirdiler.