Üniversitemizde Cumhuriyetin Kazanımlarına Vurgu Yapıldı

Eki 27

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi’nin düzenlediği “Cumhuriyetin Kazanımları” başlıklı konferans, Tarih Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Cumhuriyetimizin 15 Temmuz’da büyük bir saldırıya uğradığını ifade ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Milletimizin büyük fedakarlıklarla Cumhuriyeti koruduğuna vurgu yaparak bu tehlikeleri bir daha yaşamamak için bilgilerimizi artırmamız ve çevremizi aydınlatmamız gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetin kolay kurulmadığını belirten Prof. Dr. Oğuzoğlu, 29 Ekim’e ulaşmak için Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir mücadele örneği sergilediğine dikkat çekerek halkımızın azim ve kararlılığı sayesinde bağımsızlığımızın kazanıldığını sözlerine ekledi.

Mustafa Kemal’i hukukun üstünlüğüne ve halkın iradesine saygılı bir devlet adamı olarak nitelendiren öğretim üyemiz, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte demokratik sistemin oluşturulması, tam bağımsızlığa geçişin sağlanması, bilimin yol göstericiliğinde üniversite reformunun gerçekleştirilmesi, laik devlet ve eğitim sisteminin hayat geçirilmesi gibi birçok kazanımın elde edildiğini dile getirdi.

Cumhuriyetle birlikte Milletimizin evrensel temel hak ve özgürlüklere kavuştuğunun altını çizen Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu; bu süreçte kadın-erkek eşitliğine yönelik yasaların hazırlanması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, ulusal sanayinin kurulması, Türk köylüsünün güçlendirilmesi,  çok partili düzene geçilmesi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’nun kurulması ve Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinin benimsenmesi gibi büyük inkılap hareketlerinin gerçekleştirildiğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Konferans sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, öğrencilerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” sözünü örnek göstererek zihinlerin bağımsız olmasının önemi üzerinde durdu.

Program, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Metin Akkuş’un Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’na teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından sona erdi.