1980 Sonrası Türkiye’de Sanat Pratikleri ve Tartışmaları Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Kas 18

Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nahide Yılmaz tarafından "1980 Sonrası Türkiye’de Sanat Pratikleri ve Tartışmalar" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Üniversitemiz Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yıldız Doyran, öğretim üyelerimiz, davetli misafirler ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

1980 yılından sonra sanatta yeni değişimlerin, yeni dinamiklerin yaşandığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nahide Yılmaz, 1980’lere kadar akademilerin egemenliğinde olan Güzel Sanatlar Fakültelerinin Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kurulmasından sonra birçok şehirde peş peşe açıldığını ifade etti.  Güzel Sanatlar Fakültelerinin kurulmasıyla birlikte rekabetçi bir sanat ortamının doğduğunu söyleyen Yılmaz, bu gelişmeler sonrasında sanat çalışmalarının sadece İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde değil, Türkiye’nin her yerinde görülmeye başladığını ifade etti.

Konuşmasında sanat akımlarından da bahseden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nahide Yılmaz, “1980’lerin en büyük ses getiren eğilimi, yeni dışavurumculuktur. Bu eğilimin temsilcileri akademik çevrede kısır, soyut-figür tartışmalarına pek karışmayarak sanat ortamına yeni bir alan açmışlardır. Eğilimin alışılmadık, esnek ve melez yapısı, biçim ve malzemede olduğu kadar güncel siyasal ve toplumsal olaylardan farklı temalara uzanan konu seçiminde de yeni olanakları mümkün kılmıştır.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.