Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı

Kas 22

Değerli Mensuplarımız, 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından “Endüstriyel Simbiyoz Programı” bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi kaynak (atık, lojistik vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmeyi, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesinde Düşük Karbon Ekonomisine ve Kaynak Verimliliğine Geçiş için Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Artırımı Projesi” Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

 “Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı” 1 Şubat 2017 tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Proje Pazarı ve Konferansı kapsamında proje önerileri www.bebka.org.tr üzerinden kabul edilecek olup proje kabulleri 16 Aralık 2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.