Elektrikli Araçlar için Ulusal Batarya Çalıştayı

Kas 23

Değerli Mensuplarımız, 

Yerli otomobil vizyonu kapsamında, elektrikli otomobil üretimi için Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığı’nın ortaya koyduğu irade, yakın gelecek planları ve vizyonu tüm ülke tarafından yakından takip edilmektedir. Sakarya Üniversitesi Elektrokimyasal Enerji Depolama Grubu 1 Aralık 2016 Perşembe günü, Lityum Pil Geliştirme ve Uygulama Merkezi (LİPGUM) çatısı altında, TÜBİTAK 1000 Strateji Belgesi Projesi kapsamında Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü, Konferans ve Kongre Merkezinde, “Elektrikli Araçlar için Ulusal Batarya Çalıştayı” düzenlenmesi planlanmaktadır. Elektrokimyasal enerji depolama alanında çalışan araştırma kurumları, enstitüler, batarya alanında faaliyet gösteren ulusal firmalar ve ilgili devlet kurumlarının Çalıştay kapsamında bir araya getirilmesi planlanmaktadır. Bu Çalıştayda ilgili alanda çalışan araştırma katılımcıların ulusal batarya üretiminin hangi kısmına ve ne şekilde katkıda bulunabilecekleri, özel teşebbüsün hangi şartlarda ulusal batarya için yatırıma başlayabileceği konularının tartışılması ve netleşmesi hedeflenmektedir. Bunların yanında ulusal batarya konsorsiyumu kurulması, ülkenin ilgili alanda tüm yeteneklerinin birleştirilerek yerli batarya geliştirme projelerinde paydaş olunması konularının da gündeme getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede elektrikli araçlar dışındaki alanlarda da (güvenlik vb) ihtiyaç duyulan enerji depolama cihazlarının geliştirilmesinde yeni ufukların ortaya çıkabileceği ümit edilmektedir.

Çalıştaydaki sunum, tanıtım ve etkinliklerin ardından yapılacak olan panel ile ulusal batarya üretiminin Türkiye’de yapılması konusunda 5 ve 10 yıllık yol haritasının çıkarılması ve raporlanması planlanmaktadır.

Katılımcılar http://lipgum.sakarya.edu.tr/ internet sayfasına girerek; http://lipgum.sakarya.edu.tr/kayitformu.php linkteki kayıt formunu doldurabilirler.

Bilgilerinize sunarız.