Akademik Mensuplarımız Sağlık ve Çevre Alanında Proje Önerilerini Paylaştı

Ara 05

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” projesi kapsamında çevre ve sağlık alanında desteklenecek Üniversitemiz, planlanan faaliyetleri uygulayabilmek adına çeşitli toplantılar düzenleyerek çalışmalarına hız verdi.

Öncelikli projelerinin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş başkanlığında, Üniversitemizin farklı birimlerinde düzenlenen toplantılara katılan akademik mensuplarımız, sağlık ve çevre alanıyla ilgili fikir ve proje önerilerini paylaştı.

Projeye katkı vermek isteyen akademik personellerimiz, beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirilen toplantılarda, AR-GE çalışmalarını, ilgili alanlarda merkez kurulma fikirlerini anlatarak faydalı değerlendirmelerde bulundu. Birçok parametrenin dikkate alındığı, öncelikli stratejik odakların belirlendiği bu toplantılarda projenin yol haritası çıkarılarak kalite ve uzmanlaşma hedefleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Toplantılar sonrasında sağlık ve çevre alanında spesifik çalışma alanlarının belirlenmesi planlanıyor.