Üniversitemizde Cezalandırmada Yeni Yönelimler Tartışıldı

Ara 20

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından “Cezalandırmada Yeni Yönelimler: Denetimli Serbestlik ve Toplumsal Bütünleşme İlişkisi” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gönül Demez ile Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihan Ertan konuşmacı olarak katıldı.

Programın ilk konuşmacısı olan Doç. Dr. Gönül Demez, bir TÜBİTAK projesiyle başlanan, denetimli serbestlik uygulamaları ve suçun değişen toplumsal boyutlarıyla ilgili genel bir değerlendirmede bulundu. Proje başlığının Yeniden Sosyalleşme ve Toplumsal Bütünleşme Süreçleri Bağlamında Denetimli Serbestlik Uygulamaları şeklinde oluşturulduğunu ifade eden Doç. Dr. Demez, suç ve ceza meselesinin sosyolojik bir olgu olduğunu belirterek toplumun kendi düzenini koruma reflekslerinin bir sonucu olarak cezalandırmanın ortaya çıktığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Toplumsal değişimlerle birlikte suça yüklenen anlamların, cezaların uygulama biçiminin ve şiddetinin de değiştiği bulgusuna ulaştıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Gönül Demez, bunun sonucu olarak toplumsal bütünleşme, yeniden sosyalleşme ve toplum düzeni kavramlarına odaklanmak zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi. Özellikle cezanın sosyokültürel yapılarla bağlantılı olduğunu belirten davetli konuşmacı, incelemeler ve araştırmalar ile cezayı belirleyen noktanın daha çok iktidar biçimleri olduğunu ifade etti.  Denetimli serbestlik uygulamasına disiplinler arası birçok açıdan yaklaşılması gerektiğinden bahseden Doç. Dr. Gönül Demez, proje kapsamında yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek konuşmasını sonlandırdı.

Programın diğer konuşmacısı Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihan Ertan, denetimli serbestliğin ortaya çıkmasını sağlayan toplumsal, kültürel ve teknolojik gelişmelere değinerek konuyu sosyolojik zeminde değerlendirdi. Aile ve arkadaş çevresi, maddi sıkıntılar ve madde bağımlılığı gibi birçok sebebin kişiyi suça yönlendirebileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ertan, denetimli serbestlik uygulaması ile bir şekilde suça bulaşmış bireylerin toplumla yeniden bütünleşmesini sağlamanın ve onların tekrar suça yönelmelerine zemin hazırlayan faktörlerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.