Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru İşlemleri

Ara 29

2016 yılı akademik teşvik ödeneği başvuru işlemleri için başvuru takvimi aşağıdaki gibidir:

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

 SÜREÇ

TARİH

Yönetmeliğin (Madde 5), 4. Fıkrasına göre; ilgili birimlerce Ön İnceleme Heyetlerinin oluşturulması

26 Aralık 2016 – 02 Ocak 2017


YÖKSİS çıktısı ve akademik faaliyete ilişkin belgelerle

(Ek-2) birlikte ilgili birimlere başvurulması

01 Ocak-15 Ocak 2017


Ön İnceleme Heyetleri tarafından değerlendirmelerin yapılması ve tamamlanması

16 Ocak -20 Ocak 2017


Ön İnceleme Heyetleri tarafından hazırlanan Başvuru Değerlendirme Kararlarının Akademik Teşvik Komisyonuna iletilmesi

20 Ocak 2017


Akademik Teşvik Komisyonunca nihai kararların verilmesi

23 Ocak-27 Ocak 2017


İlgili Sonuçların Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilmesi

27 Ocak 2017


Akademik Teşvik Komisyonu Kararlarına ilişkin Senatoya itiraz süresi

27 Ocak-02 Şubat 2017


Senatonun itirazları sonuçlandırması ve kesin listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması

03 Şubat –

09 Şubat 2017