Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Hk.

Oca 05

Değerli Mensuplarımız, 

Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları içeren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı 3.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan bu yönetmelikle birlikte, 18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan daha önceki Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Tıklayınız