Üniversitemiz İşletmelerdeki Atık Yönetimiyle İlgili Araştırma Sonuçlarını Paylaştı

Oca 16

Üniversitemiz Orman Fakültesi tarafından düzenlenen Konferanslar Serisi’nin üçüncüsü gerçekleştirildi.  Konferansta, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tarık Gedik, “İşletmelerin Atık Yönetimi ve Çevre Yönetimi Konularında Yaptıkları Faaliyetlerin Araştırılması” başlıklı sunumunu yaptı.

Konferansa; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necmi Aksoy ile öğretim üyelerimiz katılım sağladı.

Konferansta sunumunu gerçekleştiren Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tarık Gedik, İlimizde faaliyet gösteren, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 240 işletme temsilcileriyle görüşme yaparak, atık yönetimi ve çevre yönetimi konusunda elde ettiği bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Mobilya ve orman ürünleri,  tekstil, makine, plastik, gıda ve inşaat alanında faaliyet gösteren işletmeleri inceleme alanına dahil ettiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Gedik, yaptığı araştırmada; işletme temsilcilerinin %26,5’inin temiz üretim, sürdürülebilir üretim ve eko verimlilik gibi kavramları duyduklarının, %42,6’sının bu tür kavramları daha önce hiç duymadıklarının, %30,9’unun ise kısmen duyduklarının belirlendiğini ifade etti.

Araştırma sonuçlarına göre işletmeler tarafından;  %50’sinin bünyesinde arıtma tesisi, %88,4’ünde filtre sistemi, %83,8’inde toz emme sistemi ve %39,7’sinde ise geri dönüşüm sisteminin var olduğu dile getirildi.

Çalışma kapsamında işletmelerde atık oluşmasına neden olan etkenler içerisinde en önemli etkenin, çalışan personelin hatalarından dolayı oluşan atıklardan kaynaklandığı ifade edilerek bu atık oluşumunu minimize etmek için özellikli işlerde kalifiye eleman çalıştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Son olarak organize sanayi bölgelerinin önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Tarık Gedik, “Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) işletmelere sağladığı alt yapının, OSB dışındaki işletmelere göre daha iyi olduğu unutulmamalıdır.” diyerek işletmelerin OSB’de faaliyet göstermeleri için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) gibi devletin yetkili kurumlarınca gerekli teşviklerin sağlanmasına vurgu yaparak sunumunu sonlandırdı.

Konferansın sonunda Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından Yrd. Doç. Dr. Tarık Gedik’e yaptığı çalışma ve sunumundan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.