Uluslararası Türkçe Kongresi

Oca 25

Değerli Mensuplarımız, 

Dünyanın kadim dillerinden birisi olan Türkçe, bugün 200 milyonu aşkın bir nüfus tarafından Balkanlardan Kaşgar'a, Sibirya'dan Tibet'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada çeşitli lehçe ve ağızlarıyla konuşulmaktadır. Kültürümüzün en esaslı unsurlarından olan dilimizin son yıllarda tesir alanı genişlemekte,  bir dünya dili olma yolundaki hedefine  gün geçtikçe daha da yaklaşmaktadır.

Bu kapsamda, Tetova Üniversitesi tarafından “Uluslararası Türkçe Kongresi” 17-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında Makedonya/Üsküp’te gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgiye http://turkcekongresi.gen.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.