Üniversitemizde “Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” Kuruldu

Oca 27

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında teşvik edilecek ve desteklenecek beş yükseköğretim kurumu arasında yer alma başarısını gösteren Üniversitemizde, “Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” kuruldu.

Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğunu her fırsatta vurgulayan Üniversitemiz; ilgili alanlarda ihtisaslaşma sürecine ilişkin yasal mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmek, bu alandaki çalışmaları koordine etmek, raporlaştırmak ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nü kurarak faaliyetlerini bu birim üzerinden yürütecek.

Proje kapsamındaki çalışmalarına hız veren Üniversitemiz, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğünü kurmadan önce konuyla ilgili birçok çalışma gerçekleştirdi. Üniversitemizin farklı birimlerinde sağlık ve çevre alanıyla ilgili düzenlenen toplantılarda, fikir ve proje önerilerini paylaşan akademik mensuplarımız, AR-GE çalışmalarını, ilgili alanlarda merkez kurulma fikirlerini anlatarak faydalı değerlendirmelerde bulundu. Birçok parametrenin dikkate alındığı, öncelikli stratejik odakların belirlendiği bu toplantılarda projenin yol haritası çıkarılarak kalite ve uzmanlaşma hedefleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Toplantılar sonrasında, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi” ile “Endüstriyel Ürünlerden Katma Değerli Ürünlere Geri Dönüşüm Merkezi” gibi stratejik projeler belirleyen Üniversitemiz,  Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesindeki eylem planlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Üniversitemizde faaliyet gösterecek olan Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü; ilgili alanlarda ihtisaslaşmaya ilişkin faaliyetler için çalışma planı hazırlanması ve hazırlanan çalışma planı doğrultusunda ulusal otoritelerle Üniversitemiz arasında koordinasyonun sağlanması görevlerini üstlenecek. Faaliyetlerin tabana yayılarak tüm paydaşların sürece aktif katılımlarının sağlanması için sosyal ve bilimsel etkinlikler de organize edecek olan Koordinatörlüğümüz; ihtisaslaşma süreciyle ilgili tüm faaliyetlerin raporlanması, raporlanan faaliyetlerin yaygınlaştırılarak yerel ve ulusal kamuoyuna duyurulmasının yanı sıra bilimsel araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora tezleri ile yerel ve ulusal medya organlarınca ihtiyaç duyulan verilerin hazırlanması gibi çalışmaları da yürütecek.

Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Üniversitemiz, süreçle ilgili şimdiye kadar yürütülen çalışmaları kurumsallaştırarak hızla hayata geçirmeyi hedefliyor.