Güzel Sanatlar Enstitümüz Düzce’nin Sanat ve Kültür Alanındaki Potansiyelini Açığa Çıkaracak

Şub 13

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, yeni kurulan Enstitümüzün gerçekleştireceği faaliyetler ve ulaşmak istediği hedefler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, dünya sanatının hem üretimsel hem de kuramsal gelişimlerine ve yeniliklerine açık, sanatsal önerilerin ortaya konmasına katkıda bulunmak amacıyla Üniversitemizde Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün kurulduğunu ifade etti.

Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan 11 sanat ve tasarım disiplininin tamamında lisansüstü programlar açmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Satıcı, “İlk etapta Resim Yüksek Lisans Programı, ardından disiplinlerarası bir program olan Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı açılacaktır. Radyo, Televizyon ve Sinema ile Tiyatro,  ardından Heykel Lisansüstü Programları da onları izleyecektir .” şeklinde konuştu.

Enstitümüzde program açma hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, ilk olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda lisansüstü programlara öğrenci kabul etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün Üniversitemize ve şehrimize sağlayacağı katkılardan söz eden Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, “Öncelikle Üniversitemiz ve Fakültemiz düzeyindeki sanatsal üretimleri ve bu konudaki düşünsel birikimi, lisansüstü düzeyde ele alacak olan Enstitümüz, sayısal ve niteliksel olarak bu konudaki birikimi arttıracak, birleştirecek ve yorumlayacak yöntemlerin ortaya konmasında öncü rol alacaktır. Sanat alanında akademisyen yetiştirmesi ve bilgi üretimindeki katkılar, Enstitümüzün bulunduğu çevreye sağlayacağı katkılardan sadece biridir. Sanat bugün sadece sanat merkezlerinde üretilmiyor. Günümüzde bilgi akışının teknolojik yöntemlerle hızlanması ile çevre, merkez kadar önemli bir noktaya yerleşmeye başlıyor.  Enstitümüzde yapılacak sanatsal araştırmalar, şehrimizin sanat ve kültür alanındaki potansiyelini açığa çıkaracak şekilde, çevredeki büyük kentlerle de iletişim halinde sürdürülecektir.”  ifadelerini kullandı.

Enstitümüzün ulaşmak istediği hedeflerden de bahseden Prof. Dr. Satıcı, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde uygulanacak programlardan mezun kişilerin; Ülkemizin tarihi, sosyal ve kültürel özelliklerinden beslenebilen, disiplinlerarası işbirliği kurabilen ve etik değerlere bağlı bireyler olarak sanat alanına katma değer sağlayacağına inandığını söyledi.  Enstitümüzün mezun profilinin, yenilikçi, yapıcı ve yaratıcı yönüyle, nitelikli akademik yapılanma ve çalışmalarla ülke ve dünya kültürüne, sanat yoluyla katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Enstitümüzün yapacağı başarılı çalışmalarla, Üniversitemizin misyon ve vizyonunun sürdürülmesine katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, lisans üstü alanda açılacak programlar ve üretimler ile sanatsal birikimin arşivlendiği, ülkemizde ve dünya çapında merak edilen, başvurulan ve tercih edilen bir çekim merkezi olmak istediklerinin altını çizdi.

Düzce’nin konum olarak çok önemli bir noktada bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, “Düzce, iç içe geçmiş birçok kültürün bir arada yaşadığı, doğa ile endüstrinin sırt sırta verdiği oldukça dinamik bir topografyaya sahip bir bölgedir. Bu dinamik yapının ortaya koyduğu durumlar, çevrede bulunan megapollerin ekseninde gerçekleşmektedir. Bu megapollerin nefes alma alanı olarak düşünebileceğimiz Düzce doğası, çağımızın gündemi olan endüstri ve ekoloji ekseni, Enstitümüzün sanatsal araştırmalarının ortaya konmasında önemli bir role sahip olacaktır.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.