Tasarım Prototipleme ve Test Merkezimiz Mili ve Yerli Oyuncak Üretimi İçin Hazır

Şub 14

Üniversitemiz Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Arif Özkan ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Bölgemizin ilk Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi ve Merkezin Düzce’de kurulması planlanan Oyuncak Organize Sanayi Bölgesindeki rolü konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgemizin ilk Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi projesinin 2014 yılı Aralık ayında hayata geçirildiğini ifade eden Doç. Dr. Arif Özkan,  yüksek katma değer üretim potansiyeline sahip Merkezimizin,  Bölgemiz sanayisinin küresel rekabet edebilirliğine katkı sağlamayı ve fikirden ürüne giden süreci oluşturmayı amaçladığını dile getirdi.

Tüm İmalat Sektörlerinin İhtiyaçlarına Cevap Verecek Cihazlar Mevcut

Doç. Dr. Arif Özkan, potansiyeli yüksek ürünlerin piyasaya girişinin yanı sıra markalaşma hedeflerinin niteliğinin artırılmasını da olanak sağlayan Merkezimizde, tüm imalat sektörlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek tersine mühendislik uygulamaları, mühendislik analizleri, tasarım detaylandırma ve doğrulama işlemleri için, yazılımlar ve cihazların bulunduğuna dikkat çekti. Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi’nde hizmet veren cihazların nitelikleri hakkında bilgiler paylaşan Özkan, “Merkezimizde konum bağımsız, milimetrenin 1/100’ü seviyesinde hassasiyete haiz üç boyutlu (3B) tarama cihazları ile ana malzemesi silisyum (seramik türevi) olan,  plastik ve yüksek mukavemetli malzeme ile üretim yapabilen, milimetrenin 1/100’ü hassasiyetinde 3 farklı endüstriyel tip çok boyutlu yazıcı bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Merkezde; kumaştan, metal malzemeye kadar tüm malzemelerin ömür ve bütünlük analizlerine olanak veren, doğa koşullarını simule edebilen,  XENON tip ve 2017 yılı için en güncel imkanlara sahip yaşlandırma test cihazının da yer aldığını belirten Doç. Dr. Özkan, yanmazlık test cihazı, aşınma test cihazı, termal (ısı) iletkenlik ölçüm cihazı, geniş bir yelpazede analize imkan veren ürün ve malzemelerin içeriklerinin belirlendiği spektral analiz cihazı ve sertlik ölçüm cihazları ile Merkezin birçok önemli hizmeti sunduğunu sözlerine ekledi.

Üniversite-Sanayi İş Birlikteliğinin Çok Önemli Bir Modeli

Doç. Dr. Arif Özkan, “Üniversite-Sanayi Projeleri”nin arttırılması için köprü vazifesi görecek olan Merkezin, sanayinin problemlerini çözme, ürün geliştirme ve yeni ürün oluşturma süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına da imkan sağladığının altını çizdi.

Ülkemizde arzu edilen üniversite-sanayi iş birlikteliğinin çok önemli bir modeli olan Merkezimizin; rekabetçi bölge ana başlığında, öncelikli alanlarda kümelenme ve işbirliği, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin arttırılması, inovasyon danışmanlığı, yatırıma hazır proje geliştirme ve ara malı ikamesi için üretim planlaması gibi Bölgemizin de ihtiyaç duyduğu önemli projeleri kazandırma potansiyeline sahip olduğunu ve bu konularda önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Doç. Dr. Özkan, Merkezin sadece bir üretim amacı olmadığını belirterek teknoloji kullanımının kazandıracağı nitelikli iş gücü potansiyelinin arttırılmasını sağlayacağını da ifade etti.

Sektörlerin hedeflerinin yükseltilmesiyle, doğru destek mekanizmalarına ulaşılması ve doğru hizmetin elde edilmesi için çaba sarf ettiklerinden söz eden Doç. Dr. Arif Özkan, Merkezin proje çıktılarının, Ülkemizin 2023 hedeflerine erişmek için bölgesel düzeyde katkıyı arttırmaya yönelik başlangıç verileri niteliğinde olacağını söyledi. Özkan, özellikle sanayinin faydalanacağı “Düzce Üniversitesi” bünyesindeki Merkezimizin, makro bazda yaratacağı dışsallık, beşeri sermayenin gelişimine yapacağı katkılar, geliştirilecek işbirlikleri ve rekabet gücünün artırılmasıyla bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

Küresel düzeyde rekabet edebilirliğin daha çok nitelikli istihdama bağlı olduğunu ve nitelikli istihdam talebinin giderek arttığını dile getiren Doç. Dr. Özkan, “Üniversitelerin yetiştireceği donanımlı elemanlar, özel sektörün taleplerinin karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge kültürünün gelişmesi ve Ar-Ge çalışmalarının süreklilik kazanması; Bölgemizdeki firmaları yerellikten küreselliğe taşıyacak bilgi birikiminin artırılmasına, daha etkin teknolojilerin kullanılmasına ve yeni pazarlara kolay ulaşılmasına imkan verecektir.” dedi.

Üniversitemiz Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi’nin milli ve yerli oyuncağın üretimine sağlayacağı katkılar konusunda ise Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, önemli bilgiler aktardı.

Milli Oyuncak Süreci Üç Aşamadan Oluşuyor

Milli oyuncak sürecinin üç aşamadan oluştuğunu ifade eden Hasırcı, “İlk aşamada, ‘Değerlerimiz, Kültürümüz ve Çocuklarımız: Milli Oyuncak’ başlıklı bir çalıştay düzenleyerek milli oyuncağın hangi niteliklere sahip olması gerektiğini ortaya koyacağız. İkinci aşamada, nitelikleri ortaya konan bu oyuncağa ilişkin bir Proje Pazarı etkinliği gerçekleştireceğiz. Tasarım Prototipleme ve Test Merkezimiz, bu Proje Pazarında ortaya konulan modellerden ve karakterlerden dereceye girenlerin birer prototipini üretecek. Üçüncü aşama olan lansman aşamasında ise kamuoyuna duyuracağımız milli oyuncağın öncül prototipleri, Tasarım Prototipleme ve Test Merkezimizin ürünü olacak.” şeklinde konuştu.

Merkez Hem Tasarım Hem de Prototipleme Süreçlerinde Üreticiye Fiili Destek Sağlayacak

Düzce’de kurulması planlanan Oyuncak OSB’yi, 2000 kişiye istihdam sağlaması beklenen ve milyonlarca dolarlık ciro hedefleyen bir yatırım şeklinde açıklayan Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, “Bu yatırımın fonksiyonelliği, büyük ölçüde burada üretilecek ürünlerin niteliğine bağlı. Tasarım Prototipleme ve Test Merkezimizin, burada üretilecek ürünlerin nitelik yönünden zenginleştirilmesi için başat rol oynamasını planlıyoruz. Zira Üniversitemizde yaptığımız toplantıda, sektör temsilcilerinin de bizden bu yönde talepleri oldu. Milli Oyuncağın pazar payını genişletmek için, Merkezimiz, hem tasarım hem de prototipleme süreçlerinde üreticiye fiili destek sağlayacak ve ürün niteliğinin artırılmasına katkıda bulunacak.” ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin İhtiyacı Olan Hizmetleri Kaliteli Bir Şekilde Sunuyor

Merkezimizin mevcut makine-teçhizat ve insan gücü ile sanayicilerin ihtiyacı olan hizmetleri kaliteli bir şekilde sağladığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Hasırcı, Merkezin çok sayıdaki 3 boyutlu yazıcısı, laboratuvar alt yapısıyla hem nitelik hem nicelik yönünden günden güne zenginleştiğini sözlerine ekledi.

İlimizde kişi başına düşen milli gelirin Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Hasırcı, bu nedenle İlimizde katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere yatırım yapılmasının faydalı olacağını söyledi. Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi’nin, İlimiz için bu tür sektörlere bilimsel ve teknolojik destek sağlayabilecek çok önemli bir değer olduğunun altının çizen Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Merkezimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.