Üniversitemizden Dünya Tarihindeki Meclisler Konulu Panel

Nis 20

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Dünya Tarihinde Meclisler ve Birinci TBMM’nin Kuruluşu” başlıklı panel, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa; Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Allı, Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Ertuğrul, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katıldı.

Panel başkanlığını yürüten Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, programda dünya tarihindeki meclislerin oluşum süreçlerinin paylaşılacağını belirterek sözü konuşmacılara bıraktı.

Panelin ilk konuşmacısı olan Üniversitemiz Tarih Bölümü Arş. Gör. Onur Sadık Karakuş, “Antik Dünya’dan İngiltere’ye Meclisler” başlıklı sunumunda, antik dönemdeki meclislerin modern dönem öncesi demokrasi denemeleri olduğunu ifade etti. Dünyada erken dönem meclis örneği olarak Atina Cumhuriyeti’ni gösteren Karakuş, Roma ve İtalyan şehir devletlerinde de ilk meclislerin görüldüğünü söyleyerek bu meclislerde yasama, yürütme ve yargı ayrılığının çok fazla olmadığını belirtti.

Avrupa tarihindeki meclislerle sunumuna devam eden Arş. Gör. Onur Sadık Karakuş, İngiltere’de ilan edilen Magna Carta’nın parlamenter sistem için çıkış noktası olduğuna dikkat çekti. Eşitlik ve özgürlük temalı bu ferman ile kralın vergi toplamak için parlamentodan onay alması zorunluluğunun getirildiğini dile getiren Karakuş, yıllar geçtikçe meclislerin güçlendiğini ifade ederek TBMM’nin açılmasının bu tarihsel süreçlerin bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Panelin diğer konuşmacısı Üniversitemiz Tarih Bölümü Arş. Gör. Furkan Külünk ise “Fransa’da Devrim Meclisi ve I. Türkiye Büyük Millet Meclisi” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Fransız toplumunun asiller, ruhban sınıfı ve halk olmak üzere üç sınıftan oluştuğunu belirten Külünk, bu sınıfların sosyal, fikri ve ekonomik mücadeleleri sonucu Fransız İhtilali’nin meydana geldiğini dillendirerek bu ihtilal sonrasında Fransa’da kurucu meclisin oluştuğunu söyledi.

Sunumunun ikinci bölümünde TBMM’nin kuruluş süreciyle ilgili bilgiler veren Arş. Gör. Furkan Külünk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde I. TBMM’nin açılmasını büyük bir tarihi olay olarak nitelendirdi.  Birinci Meclisin; Milli Meclis, Kurucu Meclis ve Kuvayı Milliye Meclisi olarak da adlandırıldığını belirten Külünk, bu meclisle milli iradenin tecelli ettiğini ve sonrasında Cumhuriyetin kurulduğunu ifade etti.

“Dünya Tarihinde Meclisler ve Birinci TBMM’nin Kuruluşu” başlıklı panel, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.