27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Hk.

Haz 19

Değerli Mensuplarımız, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde “27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi” 8-10 Kasım 2017 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgiye http://uoek2017.org/index.php adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.