Üniversitemiz TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile “Nanoteknoloji” Alanında İşbirliği Protokolü İmzaladı

Eyl 14

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) önderliğinde, Üniversitemizin de içerisinde bulunduğu üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile “Nanoteknoloji” alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Ülke kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak milli rekabet gücümüzü artırmak ve katma değer üretmek amacıyla gerçekleştirilen işbirliği protokolü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi öncülüğünde üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının kümelenmesi sağlandı. Oluşturulan bu kümelenmeyle, sanayi kuruluşları ve üniversitelerin ortak projeler üreterek “Nanoteknoloji” alanında yeni teknolojilerin ülkemizde üretilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu protokol kapsamında oluşturulan kümelenme sayesinde hem firmalar, hem sanayi kuruluşları hem de üniversiteler birlikte ulusal ve uluslararası çalıştaylar, kongreler düzenleyerek ülkemizin nanoteknoloji alanında gelişmesine katkı sağlayacak. Konuyla ilgili Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayan protokolle, yenilikçi KOBİ’lerin uygulamalarında ihtisaslaşmalarına katkı sağlamak yoluyla KOBİ’lerin ve ülkemizin uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılması da hedefleniyor.

Gerçekleştirilen bu işbirliği protokolü ile kümelenmeye dahil olan üniversitelerin bu alanda çalışan öğretim üyeleri, özellikle sanayinin problemlerine yönelik nanoteknoloji alanındaki yeni bilimsel gelişmeler için bir araya gelerek proje bazlı çalışmalar gerçekleştirecekler. Firmaların desteğiyle projeler yatırıma dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

“Nanoteknoloji” alanında gerçekleştirilen işbirliği protokolü hakkında bilgiler veren Üniversitemiz Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, TÜBİTAK MAM’ın öncülüğünde oluşturulan bu kümelenmenin çalışmalarını gerçekleştirebilmek için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na destek başvurusunda bulunduğunu ifade etti. Başvurunun kabul edildiği takdirde Üniversitemizin de dahil olacağı nanoteknoloji alanında bilimsel araştırmalar,  projeler, kongreler ve çalıştaylar gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Uğraş, işbirliği protokolünde ağırlıkla İstanbul, Kocaeli ve Gebze’de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, protokolle hayata geçirilen projelerin başarılı olması durumunda, isteyen Düzce’deki sanayi firmalarının da  MAM’ın liderliğinde görüşmelere dahil olabileceğini dile getirerek sözlerini sonlandırdı.