İyileştirme Önerilerinizi Bekliyoruz

Mar 13

Değerli Mensuplarımız,

Düzce Üniversitesi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü; Üniversitemiz akademik ve idari süreçlerin kalite çalışmalarını başlatmak ve geliştirmek, akreditasyon çalışmalarına rehberlik etmek, yürüttüğümüz hizmetlerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili verilerin toplanarak Üniversite yönetimin etkin karar vermesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda siz değerli mensuplarımız görüşlerine ihtiyaç duyuyoruz. Üniversitemizde yürütülen akademik ve idari süreçlere ilişkin iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları/konuları 19 Mart 2018 tarihine kadar sib@duzce.edu.tr adresine göndermenizi rica eder, gelişimimize verdiğiniz katkılar için teşekkür ederiz.

D.Ü. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ