Çocuk Arılar DAGEM’de

Haz 25

Üniversitemiz Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAGEM) "Arı Biziz, Bal da Bizdedir" projesi kapsamında ortaöğretim öğrencilerine arı ailesi, arı ürünleri ve arı-çevre ilişkisi ile ilgili eğitimler veriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, çocukların arıyı tam olarak tanımadığını, sadece bal yaptığını ve “arı sokar” diye korktuklarını ifade etti. Çocukların; arının çevre, doğa ve polinizasyon için ne kadar önemli olduğu konusunda yeterince fikirlerinin olmadığını söyleyen Kekeçoğlu, “Çocuklar, küçük yaşlarda çevreye ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelidir. Ağaç yaşken eğilir diyerek yola çıktık ‘Arı Biziz Bal da Bizdedir’ projesi kapsamında çocuklarda arılar, arının doğa ve çevre için önemi hakkında farkındalık oluşturduk. Bu proje, TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenmektedir. Projemiz, bu yıl 7 yaşını doldurdu. Şimdiye kadar yaklaşık 700 çocukta ve çocuklar vasıtasıyla ailelerinde arı farkındalığı oluşturduk.” şeklinde konuştu.

“Arı Biziz Bal da Bizdedir” projesiyle yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkan arılara ilişkin korku duygusunun azaltılmasını, arı sevgisinin ön plana çıkarılmasını, arı ürünlerinin çocuklar tarafından tüketiminin artırılmasını, arıcılık mesleğinin tanıtılmasını ve arı-çevre ilişkisi hakkında farkındalık yaratılmasını amaçladıklarını belirten öğretim üyemiz, bu proje ile yeni neslin arıcılık ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlandığını dile getirdi.

Arıların ve arı ürünlerinin yaşam içindeki yerlerinin görsel, sanatsal, fen ve doğa etkinlikleri ile desteklenerek anlatıldığını söyleyen DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, “Bu proje ile arıların morfolojisi ve fizyolojisi, arının çevre ve toplum için önemi, arının tozlaşmadaki rolü ve arı ürünlerinin tıbbi amaçlı kullanımları ve çocukların gelişimlerindeki faydaları, büyüme çağında olan çocuklarımıza öğretilerek bilimin popülerleşmesinin sağlanmasına katkıda bulunulmaktadır. Çocuklarımızın arı ve içinde bulunduğu çevre arasındaki ilişkiyi algılamaları, ekolojik dengede arıların yeri ve önemini anlamaları, arıya ve diğer polinatör böceklere karşı daha duyarlı yaklaşım ve davranış biçimlerini geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır.” dedi.

Projede, hem kırsal hem de kentsel kesimde bulunan ortaöğretim okullarından aynı yaş grubu öğrencilerin hedef kitle olarak belirlendiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, eğitim programının, 29 Haziran'da sona ereceğini belirterek tüm arı severleri Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’ne beklediklerini dile getirdi.