Üniversitemizde Risk Evreninin Belirlenmesi Çalıştayı Düzenlendi

Tem 02

Üniversitemiz İç Denetim birimi tarafından düzenlenen “Risk Evreninin Belirlenmesi Çalıştayı” akademik ve idari personellerimizin katılımıyla Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, risk kavramının güncel bir kavram olduğunu belirterek her kurumun faaliyet alanına göre çeşitli riskler barındırdığını ifade etti. Son yıllarda kalite konusunda birçok çalışma yapıldığını dile getiren Prof. Dr. İlhan Genç, Yükseköğretim Kurulu’nun da konuyla ilgili kanun çıkardığını ve üniversitelerin kanuni yükümlülük altına girdiğini sözlerine ekledi.

Üniversitemizin nitelikli çalışmaları sürdürmek istediğini söyleyen Prof. Dr. Genç, “Riskleri önceden bilimsel tahminlerle belirleyip çözümlerine odaklanmak zorundayız. Birimlerde sorun çıkmadan bu riskleri görebilmeliyiz. Risklerin yönetilmesiyle kalite çıtasını daha yukarılara taşıyabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının sonrasında İç Denetçi Ali Kasım Arkın, risk evreninin belirlenmesiyle ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda; riskin tanımı, risk değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği, risk yönetimi ve kurumsal risk yönetimi gibi konularda faydalı bilgiler paylaşan Ali Kasım Arkın, iç kontrol, öz değerlendirme, iç denetim ve süreç yönetimi konularında da bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayın son bölümünde ise akademik ve idari personellerimizle birlikte risk evreninin belirlenmesine yönelik örnek bir uygulama yürüten Ali Kasım Arkın, her birimin bu uygulamayı gerçekleştireceğini ve böylelikle risklerin tespit edilerek bu risklerin kontrolü için strateji geliştirileceğini ifade etti.