Cernek Halkalama Kampı

Ağu 10

Değerli Mensuplarımız,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Merkezi tarafından düzenlenen “Cernek Halkalama Kampı” 13 Ağustos – 29 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgiye http://ornitolojiarmer.omu.edu.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.