TÜBİTAK ile Kore Ulusal Araştırma Vakfı ve Bilim, Teknoloji ve Geleceği Planlama Bakanlığı Arasında İşbirliği Programı Çağrısı Açılmıştır

Ağu 31

Değerli Akademisyenlerimiz,

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında imzalanmış olan ‘’Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü’’ çerçevesinde, 2019-2020 yıllarında desteklenmek üzere yeni bir ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. Program Kodu 2516 olan bu yeni programa ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi gerçekleştirecekleri Güney Koreli araştırma kuruluşunda/üniversitede çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Çağrı özelinde belirtilen öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir:

-          Biyo/Yaşam Bilimleri,

-          Malzeme (Nano-Malzeme dahil),

-          BİT(Büyük Veri/Nesnelerin İnterneti/Yazılım),

-          Çevre/Enerji (Yenilenebilir Enerji dahil),

-          Akıllı Şehirler

Çağrı kapsamında, Türkiye’deki proje ortaklarının TÜBİTAK’a, Güney Koreli proje ortaklarının da NRF’ye başvurmaları gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir. Her iki kuruluş iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirecektir. Çağrı sonucunda 5 projenin fonlanması planlanmaktadır.

Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde, tüm seyahat masrafları gönderen ülke tarafından karşılanmaktadır. Yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca TÜBİTAK 1001 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de verilmektedir. NRF'de Kore tarafına kendi kuralları çerçevesinde araştırma desteği sağlamaktadır. Her bir proje için yıl içinde bir yönden diğer yöne (Kore'den Türkiye'ye ya da Türkiye'den Kore'ye) yapılacak bilimsel ziyaretlerin toplam süresi 2 ayı geçmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi : 28 Eylül 2018, 17.30 (Türkiye saati ile)

Islak İmzalı Belgelerin Son Gönderim Tarihi : 5 Ekim 2018

Başvurular 2516 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr yapılacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi için Düzce TTO ile iletişime geçebilirsiniz.

0380 542 15 00-1219 / tto@duzceteknopark.com.tr

 

Bilgilerinize sunarız.