Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Eyl 07

Değerli Mensuplarımız,

Türk Psikolojik Dayanışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Der.) tarafından 29 yıldır yayınlanan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’ne (http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/index) ek olarak;

- Okul Psikolojik Danışmanlığı - http://dergipark.gov.tr/opdd

- Kariyer Psikolojik Danışmanlığı - http://dergipark.gov.tr/kpdd

- Aile ve Psikolojik Danışmanlığı - http://dergipark.gov.tr/apdad

Dergilerinin yayınlanmakta olduğu ve belirtilen dergiler için makale kabulüne başlandığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.