Ahilik Haftası

Eyl 17

Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtı olan Ahilik; iyi insan niteliklerini esas alarak Anadolu’da yaşayan Müslüman halkın ticaret ve sanat gibi meslek alanlarında hem ahlaki hem de manevi olarak yetişmelerini sağlamıştır.

Sevginin, dürüstlüğün, hoşgörünün, güzel ahlakın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olan Ahilik, Anadolu’nun köylerine kadar yayılmış, bu toprakların kısa bir zaman içerisinde Türkleşip İslamlaşmasında kilit rol oynamıştır.

Düzce Üniversitesi olarak, Ahilik Haftası’nın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, esnaflarımızın, sanatkarlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyoruz.

 Düzce Üniversitesi Rektörlüğü