H2020 (Ufuk2020) Akıllı Şehirler ve Toplumlar 2019 Yılı Çağrısı-SON BAŞVURU 5 Şubat 2019

Eki 01

Değerli Araştırmacılarımız,

 

Avrupa Komisyonu’nun yürüttüğü Ufuk2020 Programı ‘’Enerji alanı 2018-2020’’ Programında yer alan ‘’Akıllı Şehirler ve Toplumlar’’ çağrısı kapsamında kendi enerjisini üretebilecek binalar/bölgeler (Positive Energy Blocks/Districts) için entegre yenilikçi çözümlerin geliştirilip, test edilebileceği ve performans denetiminin yapılabileceği uygulamalar desteklenecektir. Bina, kullanıcı (apartman sakini) ve enerji sistemi arasındaki etkileşim ve entegrasyonu; kullanımı artan elektrikli araçların enerji sistemi üzerindeki etkisini gösteren projeler olumlu bir şekilde değerlendirilecektir.

 

Konsorsiyumların 2 uygulayıcı ve en az 5 takipçi şehirden oluşması gerekmektedir. Şehirlerin projede uygulayıcı şehir olması için proje son başvuru tarihine kadar onaylanmış Sürdürülebilir Enerji Aksiyon Planı (SEAP) veya Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Aksiyon Planına sahip olması beklenilmektedir. Bir şehir en fazla bir kere uygulayıcı şehir olarak Ufuk2020 Programı altında fonlanabilmektedir. Takipçi şehirlerin, uygulayıcı şehirlerde yapılan çalışmaları takip etmeleri ve geliştirilen çözümleri gelecekte kendi bölgelerinde uygulaması gerekmektedir.

 

Öngörülen Çağrı Bütçesi: 83 Milyon Avro

Proje Toplam Süresi Üst Sınırı: 60 Ay

Çağrı Açılış Tarihi: 5 Eylül 2018

Çağrı Kapanış Tarihi: 5 Şubat 2019

 

Çağrı hakkında bilgi ve katılımcı portalı için : Tıklayınız

 

Ayrıntılı Bilgi için;

Düzce Teknoloji Transfer Ofisi-Proje Geliştirme Birimi

0 380 542 15 00-1219