Management and Political Sciences Review

Eki 23

Değerli Mensuplarımız,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından “Management and Political Sciences Review” isimli derginin Aralık 2018 tarihinde yayın hayatına başlaması planlanmaktadır. Dergi; yönetim bilimi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, kamu yönetimi, yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları ve siyaset sosyolojisi gibi alanlara yönelik teorik ve ampirik araştırmalara dayalı makaleler içeren uluslararası hakemli bir dergi olma hedefi taşımaktadır.  

Detaylı bilgiye http://dergipark.gov.tr/mpsr  adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.