Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz Öğrencileri Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde Üniversitemizi Temsil Etti

Kas 05

TÜBİTAK 2209-A kapsamında yakın zaman önce 3 adet proje desteği kazanan Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi,  yayım faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Bitki Koruma Bölümü 4. sınıf öğrencilerimiz, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık danışmanlığında Aydın’da düzenlenen Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi’ne katılarak yürütmüş oldukları projelerin ön değerlendirme sonuçlarını 2 adet poster ve 1 adet sözlü sunum ile paylaştı.

Kongrede, Mehmet Kavak koordinatörlüğünde yürütülen “Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde Yabancı Ot Türleri ve Etkileri” ve Ercan Çöpoğlu koordinatörlüğünde yürütülen “Meyve Fidanlık Alanlarında Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce Merkez İlçe Örneği” başlıklı çalışmalar poster bildiri olarak; Onur Can Ulutaş koordinatörlüğünde yürütülen “Yaşayan Alan: Prusias ad Hypium Antik Kentinde Yabancı Ot Türleri” çalışma ise sözlü bildiri olarak sunuldu.

Desteklenen projelerden elde edilen verilerin yayım faaliyetleri ile bilim dünyasına önemli katkılar sağlanırken, yürütülen projeler ile de öğrencilerimiz mezuniyet öncesi bilimsel girişimcilik deneyimi kazanmış oldu.

Öğrencilerimiz; Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongre’sine katılımlarına destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere,  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz’e, mali destek sağlayan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı’na, Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanlığına ve Tarım ilaçları firması Bayer’e teşekkür etti.