Babalar Günü

Haz 17

Toplumun en küçük yapı taşını oluşturan aile kurumunda var olan sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında anne ve babalara önemli görevler düşmektedir.

Aile kurumunun çatısı olan babalar; iyi bir eş olmanın yanı sıra aileyi koruyup kollamakta ve çocuklarına rol model olarak büyük sorumlulukları yerine getirmektedir. Çocukların kendilerini bilen, milli ve manevi değerlerimizin bilincinde ve özgüveni yüksek insanlar olarak yetiştirilmesinde babaların tutumu ve davranışları çok önemlidir.

Düzce Üniversitesi olarak; sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulması ve yeni kuşakların yetiştirilmesinde önemli rol oynayan, büyük bir fedakârlıkla evlatlarına ömür boyu maddi ve manevi her türlü desteği veren, kendi mutluluğundan önce çocuklarının mutluluğunu düşünen tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutlarız.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü