Tıp Dergisi

Kas 27

Değerli Mensuplarımız,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Tıp Dergisi Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç sayı / 1 cilt olarak yayımlanmaktadır. Derginin, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan ulusal ve periyodik bir dergi olduğu bildirilmiştir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her alanı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar dergide yayınlanmaktadır.

Detaylı bilgiye http://dergipark.gov.tr/mkutfd internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.