Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim (ESTÜDAM Eğitim) Dergisi

Kas 30

Değerli Mensuplarımız,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim (ESTÜDAM Eğitim) Dergisi eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerini; hakemli, açık erişimli ve sadece elektronik olarak yayınlayan bilimsel bir dergi olduğunu bildirmiştir.  

Detaylı bilgiye http://dergipark.gov.tr/estudamegitim   internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.