Üniversitemizde E-Dönüşüm Konferansı Düzenlendi

Ara 07

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen “E-Dönüşüm” başlıklı program, davetli konuşmacıların katılımıyla Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur,  “Birçok kurumsal uygulamanın e-devlet üzerinden sisteme taşınması, yoğun bürokratik işlemlerde sıra beklemeyi ortadan kaldırdı. Artık bankacılık işlemlerini bankaya gitmeden evimizden yapabiliyoruz.  Resmi evrakları kâğıt ortamında hazırlamıyoruz ve evrak imzalarını kalemle atmıyoruz.” şeklinde konuştu. Bu tür işlemlerin bilgisayar ve yazılım mühendisleri tarafından oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. İlyas Uygur, sektörün günümüz mühendislerinden; dijital yetkinlik,  kompleks problem çözebilme, etkili iletişim tekniği,  analitik düşünme ve meslek etiği değerlerine sahip olma konularında beklentileri olduğunu sözlerine ekledi.

Programın ilk sunumunu gerçekleştiren Olgar Ataseven, “Dijitalleşme ve Endüstri 4.0” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Son beş yıldaki gelişmelerin geride kalan on beş yıldan daha fazla olduğunu belirten Ataseven, gelişen teknolojinin rekabeti de beraberinde getirdiğini ve rekabetin dört temel teknolojisini; enerji, kuvvet, iletişim ve para şeklinde açıkladı. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün sadece teknoloji değil, yeni bir meydan okuma olduğuna vurgu yapan davetli konuşmacı, bu meydan okumanın gelişmemiş toplumlar üzerindeki etkilerinden bahsetti.

“Kayıtlı Elektronik Posta (Kep), Elektronik İmza ve Kullanım Alanları” başlıklı sunumu yapmak için kürsüye davet edilen Uğur Ceylan, kep adresinin önemine değinerek,  bu adresle nelerden yararlanılabileceği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde çalışabilmesi için KEP adresi olması gerekliliğini dile getiren Ceylan, ülkemizde şuan aktif olan 400 bin kep adresi bulunduğunu söyledi.

Programın son sunumunu gerçekleştiren Hande Eyüpoğlu ise “e-Maliye Uygulamalarındaki Son Düzenlemeler” konulu sunumuyla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. e-Faturanın, vergi siteminin Usul Kanunu gereği Gelir Dairesi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu standartlara göre hazırlanan kâğıt fatura ile aynı hukuki değere sahip elektronik belge olduğunu belirten konuşmacı, bu sistemin kapalı devre uygulama sistemi olduğunu ifade etti.

Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre kağıt üzerinde tutulan defterlerin, e-Defter, e-İrsaliye, e-Fatura gibi uygulamalarla dijital ortama taşındığına işaret eden Hande Eyüpoğlu, bu uygulamaların daha güvenli ve hızlı olduğunu sözlerine ekledi.