Üniversitemizde Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler Tartışıldı

Ara 21

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Üniversitemiz Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM), İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen “Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler” temalı 7. Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu, gerçekleştirilen bilimsel içerikli oturumların ardından sona erdi.

Yerli ve yabancı akademiyseler, uzmanlar, genç araştırmacılar ve öğrencilerin katıldığı sempozyumun sabah oturumlarında, “Bağımlılık ve Sivil Toplum Kuruluşları: İyi Uygulama Örnekleri”, “Yönetimler ve Yöneticiler Açısından Bağımlılık” ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Yapım Süreci” başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi. Sabah programının devamında; Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın katılımıyla “Bağımlılık Politikası ve Aktörler” başlıklı oturumun yanında “Mülki İdare ve Politika Yapım Süreci: Ulusal ve Yerel Perspektifler” ile “Bağımlılık Meselesine Yönelik Farklı Yaklaşımlar” konulu oturumlar da düzenlendi.

Sempozyumun öğleden sonraki programı; “Bağımlılık Konusunda Medyanın Rolü”, “Bağımlılıkla Mücadele Politikasında Aktörler” başlıklı oturumlar ve “Teknolojinin Eğitimde Etkili Kullanımı” atölye çalışmasıyla başladı. “Bağımlılıkla Mücadele Meselesine Alternatif Bir Bakış: Gençlik Üzerinden Okumalar” başlıklı özel oturumda ise Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumun son bölümündeyse “Madde Bağımlılığı ve Mücadele” ile “Bağımlılık ve Tıbbi Durumlar” başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. Sempozyum ile akademisyenler, uzmanlar, genç araştırmacılar, öğrenciler, uygulayıcı ve karar vericilerin; bilgi birikimlerini ve araştırmalarını paylaştıkları, bağımlılıkla mücadelede mevcut yaklaşımlar ve yöntemlerin yanı sıra, alternatif mücadele yöntemlerini de tartıştıkları, konuyla ilgili uygun ilke ve uygulamalar üzerine düşünmeye sevk edecek bakış açıları geliştirdikleri bilimsel bir ortam oluşturuldu.

“Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler” temalı 7. Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.