Üniversitemizde Eğitim Programlarında Değişim ve Yenilik Çalıştayı Gerçekleştirildi

Oca 08

Üniversitemiz; eğitim-öğretim faaliyetlerinde meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilmek, yeni kurulacak birimlere yön verebilmek, aktif programlarımızda gerçekleştirilebilecek yapısal değişiklikleri ve yenilik önerilerini tartışabilmek amacıyla “Eğitim Programlarında Değişim ve Yenilik Çalıştayı” düzenledi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda iki gün süresince gerçekleştirilen programın ilk gününe; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş, Fakülte Dekanlarımız ile Yüksekokul Müdürlerimiz katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; yükseköğretim faaliyetlerindeki farklı gelişmeleri, öğrenci tercihlerini, ulusal ve uluslararası çaptaki eğitim hareketliliklerini değerlendirebilmek amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti.

Üniversitemiz bünyesindeki bölümleri ve ders müfredatlarını detaylı bir şekilde ele alacaklarını belirten Rektörümüz, açılacak yeni bölümler ve mevcut bölümlerin fark oluşturabilmesi, nerede ve nasıl istihdam sağlaması konularını masaya yatıracaklarına işaret ederek çıkacak sonuçları Senato Toplantısı’nda karara bağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın konuşmasının sonrasında Fakülte Dekanlarımız ve Yüksekokul Müdürlerimiz, sunumlarını gerçekleştirerek konuyla ilgili fikir, beklenti ve çözüm önerilerini paylaştı.

Eğitim Programlarında Değişim ve Yenilik Çalıştayı’nın ikinci gününe ise Meslek Yüksekokullarımızın müdürleri katıldı. Çalıştay, gerçekleştirilen sunum ve aktarılan önerilerin ardından sona erdi.