Üniversitemizde UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne Alınan Dede Korkut Anlatıldı

Şub 28

Orman Fakültesi Konferansları Serisi  (OFKS-39) kapsamında;  Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç; "Dede Korkut'un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi" ne girmesi nedeniyle; "Dedem Korkut: Han'ım Hey!" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Fakülte Toplantı Salonunda gerçekleşen etkinliğe; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Doç. Dr. Engin Eroğlu, öğretim elemanlarımız ile öğrencilerimiz de katılım gösterdi.

Dede Korkut Hikâyelerinin sözlü bir kültür olarak, dilden dile anlatıldığını ve 15. yüzyılda ismi belirlenemeyen kişiler tarafından yazılı esere dönüştürüldüğünü söyleyen Prof. Dr. İlhan Genç; kitabın, on iki destansı hikâyesinin kaleme alındığını ve bu eserin günümüzde iki orijinal yazması bulunduğunu belirterek bunlardan birinin, Almanya Dresden’de, diğerinin ise Vatikan’da yer aldığını ifade etti.

Dede Korkut Hikayelerinde yaşanan olayların nerede geçtiğinin kayıt altına alınmadığını; ancak hikayede geçen dağ isimlerinden yola çıkarak bugünkü Azerbaycan ve civarında olduğunun tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Genç, Dede Korkut Hikayelerinin edebi bakımdan çok nitelikli ve şiirsel bir yapıya sahip olduğunu sözlerine ekledi. Hikayenin kahramanı Dede Korkut Han’ın Oğuz Boyları’nın anlaşmazlığa düştüğü anlarda ortaya çıkarak bilgeliğiyle olayları çözümlediğini katılımcılarla paylaşan Rektör Yardımcımız, bu hikayelerde aynı zamanda; ata sözlerine, deyimlere ve öğütlere de yer verildiğini söyledi.

Destan döneminden halk hikâyeciliğine geçiş döneminin en önemli eserlerinden birisi olduğunu ve bu hikâyelerin, Orta Asya'da şekillenmeye başladığını, Türklerin Müslüman olmalarından ve Anadolu'ya gelmelerinden sonra din ve çevre motiflerine göre bazı değişikliklere uğradığını dile getiren Prof. Dr. İlhan Genç, bugün hala Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bu hikayelerin yaşadığını belirtti.

Eserde, Müslüman Oğuzların hayatının anlatılmasına rağmen, İslamiyet öncesine ait söylemlere de yer verildiğine işaret eden Prof. Dr. İlhan Genç, hikayelerde güzel ve hikmetli sözler, Türklerin tarihine ait rivayetler, han ve beyler hakkında methiyeler, Türk töresine ait pek çok konunun işlendiğini dillendirdi. Aile, dostluk duygusu, doğa sevgisi gibi konuların önemle vurgulandığını söyleyen Prof. Dr. İlhan Genç, Dede Korkut’a ait bazı kesitleri de katılımcılarla paylaştı.