International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics

Mar 12

Saygıdeğer Bilim İnsanları;

Sizleri TÜRGEV, Borsa İstanbul, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) gibi önemli kurum ve kuruluşların desteklediği, 27-28 Nisan 2019 tarihinde de İslam Kalkınma Bankası (IDB), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, INCEIF, Dünya Helal Konseyi, Islamic International Rating Agency, Iğdır Üniversitesi, GIMDES, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Journal of Emerging Markets (Emerald) ve KSP Journals işbirliği ile Hilton İstanbul Kozyatağı Otel'de düzenlenecek olan INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, ISEFE'19 Spring  uluslararası kongremize davet etmekten onur duyuyoruz.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • 6 Nisan 2019 tarihine kadar Üyelik Girişi/Kayıt sekmesinden üyelik kaydınızı gerçekleştirmenizin ardından bildiri özetlerinizi sisteme yükleyerek kongremize başvurunuzu yapabilirsiniz.
 • Bildiri özetlerinizin en az 100 kelime olması ve 300 kelimeyi aşmaması gerekmektedir.
 • Başvurusu yapılacak olan özet bildirilerde, Türkçe başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, jel kodları yanında, İngilizce başlık, İngilizce özet ve İngilizce Anahtar kelimelerin bulunması gerekmektedir. Bu temel kriterleri sağlamayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özette ayrıca tüm yazarların unvan, kurum adı, e-posta adresi, fakülte ve bölüm bilgileri de bulunmalıdır.
 • Özet başvurunuzu gerçekleştirdikten sonraki süreci Üyelik sayfanızda bulunan Başvurularım sekmesi altında takip edebilirsiniz.
 • Tam metin bildiri gönderimi isteğe bağlıdır.
 • Başvurunuz en geç 5 gün içerisinde hakem heyeti tarafından değerlendirilerek sizlere geri dönüş sağlanacaktır.
 • Kongremize başvuru esnasında ilgili bildirinin kongre tarihinde sunumunu gerçekleştirecek olan sorumlu yazarın bildirilmesi gerekmektedir. Kongre organizasyon komitemiz her türlü bilgilendirme ve yazışma için ismi paylaşılan sorumlu yazarla irtibata geçecektir. Katılım sertifikaları yalnızca sorumlu yazarlar ve kongreye katılan diğer yazarlar adına düzenlenecektir.
 • Kaydınız gerçekleştirildikten sonra ilgili ekranda "ISEFE Template" adlı yazım kurallarımızı belirtir tam metin bildiri yazım örneğimize ve hem ilgili ekranda hem de kabul mektubunuza ek olarak "ISEFE Kayıt Formu" adlı kayıt form dosyamıza ulaşabilirsiniz.
 • Tam metin bildiri metinlerinizi göndermek isterseniz, tarafınıza gönderilen örnek dosyada belirtilen kurallara uygun olarak hazırlayabilirsiniz.
 • Bildirinizin değerlendirme sonucu da dahil olmak üzere tüm aşamalarda e-postanızın SPAM (Önemsiz/Gereksiz) klasörünüze düşmesi ihtimaline karşın lütfen bu klasörlerinizi kontrol ediniz.

 

KONU BAŞLIKLARI

 

 • İslam Ekonomisi Teorisi
 • İslam Ekonomisinin Kaynakları
 • Makro İslam Ekonomisi ve Politikası
 • İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar
 • İslam Ekonomisinde Para Politikası
 • İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma
 • İslam Ekonomisi ve Etik
 • İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri
 • İslam Ekonomisi ve Yönetim
 • İslam Ekonomisi ve Dış Ticaret
 • İslam Ekonomisinde Fiyatlar ve Kar
 • İslam Ekonomisinde İşçi ve İşveren İlişkileri
 • İslam Ekonomisi ve Yoksullukla Mücadele Politikaları
 • İslam Ekonomisinde Bölüşüm ve Adalet
 • İslam Ekonomisinde Çalışma Hayatı
 • İslam Ekonomisinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatı
 • İslam Ekonomisinde Ücret
 • İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik
 • İslam Ekonomisinde Mikrofinans Uygulamaları
 • İslam Ekonomisinde Eğitim Modelleri
 • İslam Ekonomisinde Muhasebe ve Denetim
 • İslam Ekonomisinde Engelli ve Engelli İstihdamı
 • Devlet, Yönetim ve Liderlik
 • Zekat ve Sosyal Yardımlar
 • Sosyal Adalet
 • Faiz (Riba)
 • STK’lar ve Dini Cemaatler
 • Uluslararası İş Birlikleri ve Kuruluşlar
 • İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları
 • İslami Finansal Aracı Kurumlar
 • İslami Borsa Uygulamaları
 • Sermaye Piyasaları
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • İslami Finansal Piyasa Enstrümanları
 • İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı
 • İslam Ekonomisinde Servet ve Likidite Yönetimi
 • Katılım Bankacılığı
 • Mudaraba
 • Muşaraka
 • İcara
 • Murabaha
 • Sukuk
 • Karz-ı Hasen
 • Diğer
 • Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi
 • Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı
 • İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri
 • İslam Ekonomisi ve Yönetim
 • İslam Ekonomisinde Üretim
 • İslam Ekonomisinde Tüketim
 • Sanayi ve Ticaret Odaları gibi yapılanmalar
 • Firmalarda Yönetim
 • Firmalarda Kurumsallaşma
 • Firmalarda Müşteri İlişkileri
 • Firmalarda Örgütlenme
 • Uluslararası Ortaklıklar
 • Uluslararası Kaynaklardan Yararlanma
 • Kurum içi İletişim
 • Yeni Yatırımlar
 • İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama Yöntemleri
 • İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi
 • İslam Ekonomisinde Kredi Kartı Uygulamaları
 • İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik
 • İslam Ekonomisinde Kredi
 • İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful)
 • Öncü Düşünürler ve Yazarlar
 • Helal Üretim ve Helal Ürünler
 • İslam Ekonomisinde Girişimcilik
 • İslam Ekonomisinde Tüketici Davranışları ve Tüketici Hakları
 • İslam Ekonomisinde Üretici Davranışları ve Üretici Hakları
 • Kalite Yönetimi ve Üretim Süreçleri
 • İslam Ekonomisinde Güncel Tartışmalar
 • İslam Ekonomisi Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık

 

 

ISEFE’19 KONGRESİNİN SUNDUĞU YAYIN İMKÂNLARI

 

Bütün özet bildiriler elektronik ortamda PDF olarak ISBN numarası alınmış özet bildiri kitabında yer alacaktır. Ayrıca tüm tam metin bildiriler, ISBN numarası alınmış ISEFE’19- Bahar Tam Metin Bildiri Kitabı’nda PDF olarak yayınlanacaktır. Tüm tam metin bildiriler de elektronik ortamda PDF olarak ISBN numarası alınmış tam metin bildiri kitabında yer alacaktır. Tam Metin Kitabı için en son kabul tarihi 31 Mayıs 2019' dur. Aşağıda yer alan akademik dergilerde bildirinizi makale olarak yayımlamak istemeniz halinde, hakem değerlendirme sürecinde ISEFE’19-Spring bildirilerine öncelik tanınacaktır. Dergi editörlüğünün yayınınızı uygun bulması halinde makaleniz ilgili dergilerde yayın sürecine alınacaktır. Eserin yayınlanması konusunda karar süreci tamamen ilgili derginin hakem heyetinin değerlendirmelerine bağlıdır.

 

Dergiler:

 

 • Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ulakbim)
 • JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy (SIS, IIJIF, CIF)
 • SBM: Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi (ASOS, ProQuest, Copernicus)
 • BSBD: Balkan Sosyal Bilimler Dergisi (EBSCO, ASOS, Academia, DOAJ)
 • KSP Journals (http://www.kspjournals.org/)

 

Özet Bildiri Gönderilebilir Son Tarih: 06 Nisan 2019

Tam Metin Gönderilebilir Son Tarih: 31 Mayıs 2019

Erken Kayıt İçin Son Tarih: 7 Nisan 2019

Normal Kayıt İçin Son Tarih: 19 Nisan 2019