Sağlık, İstihdam ve Ekonomide Ormanların Önemi

Mar 28

Üniversitemiz Orman Fakültesinin düzenlediği “Dünya Ormancılık, Su ve Meteoroloji Günleri” adlı etkinlikte, Kastamonu Entegre Aş. Hammadde Tedarik Bölge Müdürü Adem Genç, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Fakülte Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

Sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Adem Genç; “Ormancılık ve Odun Hammaddesi Politikaları: Ülkemizin Ağaç Bazlı Levha Endüstrisinin Durumu” başlıklı sunumunda, ormanların önemine değinerek ülkemize sağladığı ekonomik kazançlar üzerinde durdu. Ormanlara bakım yapılmasını vurgulayan Genç, ormancılığın daha uluslararası düzeye çıkarılması için orman koruma memurlarının, işçilerinin sayısının artırılması gerektiğini ifade etti. Ormanların kullanımında köylülerin ve vatandaşlarının bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen misafir konuşmacı, sadece sektöre yönelik üretim değil, sürdürülebilir bir yaşam için, ormanlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve gerekli korumaların yapılmasını tavsiye etti.

Ahşap ürünlerinin üretiminde ülkemizin önemli bir konumda olduğunu söyleyen Adem Genç, ormancılık sektörünün istihdama ve ülke ekonomisine ciddi katkıları olduğunu katılımcılarla paylaştı. Yeni mezun olacak öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Genç, ”Paraya değil! Tecrübeye odaklanın önemli olan ilk aşamada para kazanmak değil tecrübe sahibi olmaktır.” Şeklinde konuştu.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Kastamonu Entegre Aş. Hammadde Tedarik Bölge Müdürü Adem Genç’e teşekkür belgesi takdim etti.