Uluslararası AMİSOS Dergisi/The Journal of International AMİSOS

Nis 01

Değerli Mensuplarımız,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından “Uluslararası AMİSOS Dergisi/The Journal of International AMİSOS” makale kabulüne başladığı bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye http://dergipark.gov.tr/amisos internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.