Ülkemizde İlk ve Tek Olan Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Üniversitemizde Açıldı

Nis 22

Ülkemizde ilk ve tek olan Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde kuruldu.

Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı’yla ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Şerife Yılmaz, hemşireliği insan gereksinimlerinden doğmuş, başlangıcı insanın varoluşuna kadar uzanan bir meslek şeklinde nitelendirdi.

Her geçen gün hızla gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak hemşirelik mesleğinde yeni değer sorunlarıyla karşı karşıya kalındığını belirten Yılmaz, “Karşı karşıya kalınan etik sorunlarda, meslek mensuplarından etik değerlere sahip olması, karşılaşılan veya karşılaşma ihtimali yüksek olan etik sorunların farkında olması ve gerekli çözüm önerileri üretebilmesi beklenmektedir. Son zamanlarda özellikle medyaya yansıyan haberler sağlık çalışanlarının etik değerlere sahip olmasının ve bu konuda farkındalıklarının sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Hemşirelik eğitiminde; hemşirelik mesleğinin kültürünü korumak, meslek bilincini geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve meslek üyelerinin geçmişlerini yorumlayıp geleceğe sağlam adımlarla yol alabilmeleri için tarih eğitiminin de oldukça önemli ve gerekli olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Dr. Şerife Yılmaz, Türkiye’de hemşirelikte hem etik eğitimi, hem de meslek tarihi eğitimine ilişkin eksiklikler ve sorunların sıklıkla dile getirildiğini sözlerine ekledi.

Sağlık camiasında sayıca daha fazla olan hemşirelerin eğitiminde, mesleki açıdan önemli bir boyutu oluşturan etik eğitiminin yürütüldüğü bir ana bilim dalının bulunmamasının önemli bir eksiklik olarak görüldüğünü söyleyen Öğr. Gör. Dr. Yılmaz, “Bu eksikliğin giderilmesi konusunda Üniversitemiz önemli bir adım atmıştır.  Kurulan ana bilim dalı, Hemşirelik adına bir prestij ve sağlık camiası adına önemli bir kazanımdır. Ayrıca öğrencilerin hemşireliğin tarihsel gelişimini kavramasını, mesleğin toplumsal ve statü özelliklerini, hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, etik kavramlar, hasta hakları konusunda bilgi edinmesini, her geçen gün teknolojik gelişmelere paralel ortaya çıkan değer sorunlarının farkında olmasını ve etik karar verebilme becerisini kazanmasını sağlayacağı öngörülmektedir.” şeklinde konuştu.

Hemşirelik Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı’nın; öğrencilerin mesleğin geçmişi hakkında bilinçlendirilmesi ve meslek yaşamında karşılaşılan etik sorunların farkında ve gerekli çözüm önerileri üretebilen hemşireler yetiştirilmesi adına önemli bir kazanım olacağını dillendiren Öğr. Gör. Dr. Şerife Yılmaz, hemşireliğin profesyonelleşmesine de katkı sağlayacağını ifade ederek ana bilim dalının kurulmasında desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür etti.