Üniversitemizden Toplumsal Tarihte Çocuk Başlıklı Panel

Nis 24

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Toplumsal Tarihte Çocuk” başlıklı panel, İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panele; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sabit Dokuyan, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

Panelin ilk konuşmacısı olan Tarih Bölümü Arş. Gör. Onur Sadık Karakuş “Remus’un Nesli: Roma Dünyasının Çocukları” başlıklı konuşmasında Roma’yı kuran çocukları konu aldı. Roma’nın aile yapısına değinerek o dönemdeki yoksul aile çocukları ve zengin aile çocukları arasındaki farklardan bahseden  Arş. Gör. Onur Sadık Karakuş, varlıklı ailelerin çocukları için pedagog denilen Yunan kökenli köle eğitmenler tutulduğunu ve babalarına yardım etmek zorunda kalan çocukların aksine, oyun için pek çok boş zamanları olduğuna vurgu yaptı.

Panelin diğer konuşmacısı Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yaşa ise “17. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Hür ve Köle Çocuklar” başlıklı konuşmasında üst düzey ailelerin çocuklarının yanı sıra sıradan ailelerin çocuklarından bahsetti. Çocuk tanımlamaları, evlilik ve çocuk konuları hakkında bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yaşa, Osmanlı’da şenliklerde çocuklardan, hukuk karşısında çocuk konularına da değinerek hukuk karşında çocuklarla ilgili dava kayıtlarından örnekler verdi.

Panelin bir diğer konuşmacısı Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaşayanlar “Hanedanın Çocukları: Fotoğraflarda Şehzadeler ve Sultanlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Fotoğraflar ile tarihteki hanedan çocukları hakkında bilgiler veren Yaşayanlar, birçok şehzadeyi fotoğraflarla göstererek hayatları ve eğitimlerinden bahsetti. Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaşayanlar, kız ve erkek çocuklara yüklenen misyonlara dikkat çekerek sözlerini sonlandırdı.

Panelin son konuşmacısı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nden Öğr. Gör. Dr. Sibel Küçükkülahlı ise “Erken Cumhuriyet Döneminde Çocuk ve Çocukluk” başlıklı sunumunda tüm ülkelerin nüfus yapısında çocukların önemli olduğunu belirterek nüfus sorunu, kadın sağlığı ve çocuk ölümleri üzerinde durdu. Çocuk ölümlerinin Cumhuriyeti tehdit eden büyük bir tehlike olarak görüldüğünü, savaş sonrasında çocuklar üzerinde çok fazla durulduğunu söyleyen Öğr. Gör. Dr. Sibel Küçükkülahlı, o dönemde eğitimli çocuk sayısının yok denecek kadar az olduğuna değinerek çocuklar için birçok çalışma düzenlendiğini sözlerine ekledi. Ülke refahı için genç nüfusun oldukça önemli olduğunu ifade eden Küçükkülahlı, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki çocukların büyük zorluklar altında yetiştiklerini dile getirerek sunumunu noktaladı.

Panelin sonunda konuşan Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, güçlü toplum ve geleceğimizin teminatı için sağlıklı ve eğitimli bir kuşağın önemine vurgu yaptı. Farklı bir bakış açısıyla hazırlanan bu panel için akademisyenlerimize teşekkür eden Prof. Dr. Metin Akkuş, bu tür toplantıların öğrencilerin geleceği için çok önemli olduğunu dile getirerek sözlerini sonlandırdı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sabit Dokuyan tarafından panelistlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.