15. Türkçe Konuşma Yarışması

Nis 26

Değerli Mensuplarımız,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde Türkçenin dünyada yaygınlaştırılması, sevdirilmesi ve bir medeniyet dili olarak benimsetilmesi amacıyla “15. Türkçe Konuşma Yarışması” 11-12 Haziran 2019 tarihinde çıkarılacağı bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye http://www.omu.edu.tr/tr/icerik/15-turkce-konusma-yarismasi internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.