Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan Teknoloji Fakültesi Kantin İhalesi

Tem 02

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Konuralp Yerleşkesi’nde yer alan Teknoloji Fakültesi kantin alanı için  11 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.00’da ihale düzenleyecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/d ve 51(g) bendine göre yapılacak ihale, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak istenler, ihale dokümanlarını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda ücretsiz görülebilecek ve temin edebilecek.

4 Enstitü, 14 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 10 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Üniversitemizin, Merkez Konuralp Yerleşkesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 23.000 civarında öğrenci eğitim görecek. Ayrıca 2500’e yakın personel bulunan Üniversitemizin Konuralp Yerleşkesinde, halen 7 ayrı kantin ve kafeterya da faaliyet gösteriyor.   

İhale ile ilgili detaylı bilgiye, http://www.duzce.edu.tr/15336-duyurus-teknoloji-fakultesi-kantin-alani-

ihalesi internet sayfasından ulaşılabiliyor.