Üniversitemiz Taşınmazlarından Kantin Olarak Kullanılacak Alanların İhale Duyurusu

May 28

Üniversitemiz Taşınmazlarından Kantin Olarak Kullanılacak Alanların İhalesi Yapılacaktır
1- Aşağıda ismi, yeri, şartları ve geçici teminatı yazılı kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 35/d ve 51 (g) bendine göre Pazarlık usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir.
2- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Odasında yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen istekliler en geç aşağıda belirtilen ihale günü ve saatine kadar ihale işlem dosyasını Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görebilir, alabilir ve anılan tarih ve saate kadar teklif dosyasını verebilirler.
4- İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olması ve aşağıdaki belgeleri ihale dosyası ile birlikte vermeleri gerekmektedir.
 
Devamına BURADAN Ulaşabilirsiniz.