Sosyoloji Bölümüyle Düzce Kendini Yeniden Tanıyacak

Haz 19

 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alacak olan sosyoloji bölümümüzle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyolojinin insan birlikteliklerini geniş açılardan bilimsel yöntemlerle inceleyen bir alan olduğunu belirten Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç, bölümünün amaçlarını, bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirmek ve bunu analiz edebilen bireyler yetiştirmek olarak vurguladı.

Ders müfredatının geniş yelpazeli olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1- 2, Geçmişte ve Günümüzde Düzce, Etnik Sosyoloji, Tez Yazım Teknikleri ve Veri Analizi, Topluma Hizmet Uygulamaları, , Ahlak Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Çocuk İstismarı, İletişim Sosyolojisi, Şiddet Sosyolojisi, Yaşlılık Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi, Depremle Yaşamak” adlı derslerin öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli olduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç, “Müfredatımızda çoğu üniversitede olmayan, sosyoloji bölümlerinden farklı olarak Milli Eğitim Bakanlığının önerdiği Felsefe Öğretmenliği dersleri de vardır. Bu Türkiye’de açılan üniversitelerin bazılarında uygulanırken bazılarında uygulanmamaktadır. Biz niye Milli Eğitimin bu felsefe grubu derslerini bölümümüzün müfredatına koyduk? Çünkü buradan mezun olacak öğrencilerimizin sosyolog unvanını alarak mesleğini icra etmesinin yanında, yine Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde Felsefe Grubu Öğretmeni olarak çalışmasına imkân sağlamak içindir.  Bu yüzden Düzce Üniversitesi’ndeki sosyoloji bölümüne gelen öğrenciler bu anlamda da avantajlıdırlar.” dedi.

Müfredat oluşturulurken Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin sosyoloji bölüm başkanlarıyla iletişim kurulduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç, “Dünya üniversitelerinde sosyoloji alanında eğitim veren ilk 18 üniversiteyi baz alarak, gelişmişlik düzeyine göre onların müfredatlarını inceledik.  Ayrıca Türkiye’de kurumsallaşmış ve önde olan üniversitelerdeki sosyoloji bölüm başkanlarıyla müfredatımızı oluştururken de iletişim halinde olduk. Bunlardan bazıları ODTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi’ydi.” şeklinde konuştu. Yrd. Doç. Dr. Kılıç, “Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun olan ve alanında uzman akademik kadromuz, öğrencilerimize verilecek eğitim konusunda çok büyük katkı sağlayacaktır.” dedi

Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine, birçok bölümde uygulanmayan Çocuk İstismarı ve Toplumsal Uygulamalar derslerinin müfredata konularak, öğrencilerimizin mezun olduğunda sadece Felsefe Grubu Öğretmenliğinde değil, Aile Bakanlığı’na bağlı Aile Danışmanlık Hizmetleri birimlerinde ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında sosyolog kadrolarında çalışma imkanları bulacaklarını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Kılıç, Düzce’nin çok fazla göç alan bir şehir olduğunu ancak Düzce’de sosyoloji analizlerinin yeterli sayıda yapılmadığını belirterek, hem kurumsal anlamda hem de sosyal dengesizlikleri önleme adına Sosyoloji bölümünün Düzce’nin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini Çocuk Esirgeme Kurum’unda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ve cezaevlerinde staj yaparak uygulama imkanı bulacağını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç, mezunlarımızın sosyolog unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, Adalet, Sağlık, Tarım, Turizm ve Kültür Bakanlıkları’nda, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı gibi çok sayıda kurumda istihdam edileceğini ifade etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’yle yüksek lisans ve doktora programları açma konusunda ortak protokol imzalama sürecinde olduklarına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç, lisans bitirme çalışmalarıyla, topluma hizmet uygulamalarıyla, Düzce’yle ilgili bilimsel araştırmalarla sosyoloji bölümünün, Üniversitemizin adının hem ulusal hem de uluslararası alanda duyulmasına önemli katkıları olacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.