Türkçe Öğretmenliği Bölümüyle Daha Çok Okuyan Nesiller

Haz 24

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Arı, 2015- 2016 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alacak Türkçe Eğitimi bölümümüzle ilgili açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Gökhan Arı, Türkçe Eğitimi bölümünün kurulma amacını ortaokulda eğitim gören öğrencilere Türkçeyi doğru kullanabilme, okuduğunu ve dinlediğini anlama, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak, ulusal dil bilincine sahip, Türk dilini seven, koruyan, geliştiren öğretmenler yetiştirmek olarak açıkladı.

Türkçe Eğitimi bölümü lisans programındaki dersleri nitelik olarak alan, alan eğitimi, eğitim bilimleri ve genel kültür dersleri olarak dört ana gruba ayıran Doç. Dr. Gökhan Arı, “Öğretmen adayları sekiz dönemde 59 ders alarak mezun olacaklardır. Biz de hem bölüm hem fakülte kadrosundaki öğretim üyeleri olarak Türkçe öğretmeni adaylarının, diğer üniversitelerdeki mezunlardan daha iyi ve kaliteli bir eğitim almaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.

Türkçe Eğitimi Bölümünün genç, işini bilen, dinamik bir kadroya sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Arı, “Alan Eğitimi dersleriyle öğretmenliğe yönelik bir konunun anlatılması ve anlaşılması sınıf içi mikro öğretim uygulamalarıyla gerçekleşmektedir. Bu itibarla tiyatro ve drama uygulamaları, özel öğretim yöntemleri, konuşma ve yazma eğitimi gibi dersler; öğrenci merkezli, öğrencilerin sürekli aktif olmalarını gerektiren; onlara farklı tecrübeler kazandıran, eğlenen-eğlendiren, eğiten-eğitilen ilişkilerini yoğun olarak yaşayacakları derslerdir.” şeklinde konuştu.

Ülkemizin genel okuma alışkanlığı durumunun istenen seviyenin altında olduğunu belirten Doç. Dr. Gökhan Arı, “İyi bir nesil yetiştirmek için okumayı şiar edinmiş, okuduklarını anlayan; pozitif düşünce ve hayalleri gerçek hayata aktarıp kendini geliştiren öğretmenlere ihtiyacımız var. Daha çok okumayı talep eden, okumayı içselleştiren öğrencileri yani öğretmen adaylarını yetiştirmeyi umuyoruz.” dedi.

Doç. Dr. Arı hedeflerinin, öğrencilerimizin Üniversitemizde alacağı eğitimle gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip,  yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Türkçe Öğretmenleri yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Gökhan Arı, Türkçe Eğitimi Bölümünden mezun olacak öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda ve özel okullarda Türkçe öğretmeni olarak çalışabileceklerini,  kendilerini iyi yetiştirmeleri durumunda üniversitelerdeki TÖMER’lerde okutman olarak yabancılara Türkçe dersleri verebileceklerini ayrıca diksiyon, yaratıcı yazma gibi alanlarda farklı kurum ve ortamlarda iş bulabileceklerini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.