Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıyla Üniversitemiz Kültürel Zenginliklere Kapı Açıyor

Tem 09

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Maka Salia, 2015-2016 eğitim öğretim yılında da öğrenci alacak olan Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Maka Salia, dört yıllık lisans eğitimi veren Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile komşu ülke Gürcistan’ın dilini ve kültürünü öğretmenin ve araştırmanın yanında Türkiye’nin kültür zenginliklerine de önemli katkılar sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Üniversitemiz ile Tiflis Devlet Üniversitesi arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı eğitim kadrosuna geçen yıl kendisinin yanında, Doç. Dr. Nanuli Katcharava ve Yrd. Doç. Dr. Mariam Mancgaladze’nin dahil edildiğini belirten Doç. Dr. Salia, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşan akademik kadrolarına bu yıl yeni öğretim üyelerinin de eklenerek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini daha ileri seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi.

Doç. Dr. Maka Salia, “İstanbul ve Ankara’ya iki buçuk saatlik mesafeyle ulaşım kolaylığı olan, Düzce ili Konuralp yerleşkesinde bulunan Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, dil puan türü ile öğrenci kabul ediyor. Gürcü Dili, Gürcü Dili ve Edebiyatı, Toplum Dilbilimi ve Gürcü Kültürü konularına odaklı olan bölümümüzde, gelecek yıllarda lisans programına ek olarak yüksek lisans programının da açılması planlanmaktadır. Ayrıca yüksek lisans sonrası öğrencilerimizin, Gürcistan’da Tiflis Devlet Üniversitesi’nde doktora yapmalarını sağlamak için görüşmeler yapılmaktadır.” dedi.

Doç. Dr. Salia, “Bölümden Gürcü Dili Filoloğu ünvanı ile mezun olacak öğrencilerimiz, Üniversitemizde öğretilen İngilizcenin yanında iyi derecede kazandıkları Gürcü Dili ve Rus Dili yeterlilikleriyle, Türkiye, Gürcistan ve Rusya Federasyonu arasında hızla gelişen sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin de etkisiyle önemli iş imkanları elde edecek. Mezunlarımız, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari, ekonomik ve bilimsel alanlarda faliyet gösteren firmalar ile iki ülke arasındaki ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel nitelikli vakıf, dernek ve kurumlarda görev alabilir. Filolog olmak isteyen öğrencilerimiz de Dilbilimi ve Toplum Dilbilimi alanlarında bilgilerini geliştirerek ya da lisansüstü eğitimi alarak toplumsal araştırmalar gerçekleştirebilme becerileri ile akademik kariyeri tercih edebilir.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Maka Salia, mezun olacak öğrencilerimizin, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ülkemizdeki ilgili kamu kurumlarında çalışabileceğini ayrıca resmi ve özel müzelerde, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı elde edebileceklerini ifade ederek açıklamalarını sonlandırdı.