Bitki Koruma Bölümümüzle Düzce Tarımı Daha Fazla Gelişecek

Tem 09

Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmet Yıldırım, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alacak Bitki Koruma bölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Yıldırım, “Bitki Koruma bölümü her yıl kontenjanlarının tamamını doldurabilmektedir. Bunun nedeni tarımsal üretimde verim ve kalitenin korunması ve artırılmasında önemli rol oynayan Bitki Koruma bölümü mezunu Ziraat Mühendislerine olan talebin sürekliliğidir. Uygulamada yetkin, nitelikli Bitki Koruma bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri yetiştirerek bu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunabilmek amacıyla bölümümüzü açmış bulunmaktayız.” dedi.

Doç. Dr. İsmet Yıldırım, dünyada her yıl 550 milyar dolarlık tarım ürünlerinin başta bitki hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlar olmak üzere bitki koruma sorunları nedeniyle yok olduğunu belirterek, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin bu sorunlardan kaynaklanan kayıpların önlenmesinde kilit rol oynayacaklarının altını çizdi.

Bitki Koruma bölümünün Fitopatoloji ve Entomoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, “Bitki Koruma bölümü, ilgili dersleri öğrencilere uygulamalı bilimlerle öğretmektedir. Bu nedenle dersler sınıfta teorik olarak, arazide uygulamalı olarak verilecektir. Bölümümüzde dersler; pasif öğretim şeklinde değil, bölümümüz öğretim üyelerinin pratik deneyimlerinin de aktarılabileceği, öğrencilerin de katılımlarıyla eğitimin bir parçası olabilecekleri ve öğrendiklerini uygulayabilecekleri aktif eğitim yöntemiyle verilmesi planlanmaktadır.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. İsmet Yıldırım, Bitki Koruma bölümü öğretim üyelerinin Düzce ve çevresi tarım alanlarında yapacakları gözlem ve araştırmalardan elde edecekleri bilgileri tarımla ilgili kurum, kuruluş ve üreticilerle de paylaşarak, Düzce’nin tarımsal refahının artmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti. Doç. Dr. İsmet Yıldırım, Bitki Koruma bölümü organizasyonunda gerçekleştirecekleri ulusal ve uluslararası toplantılarla Düzce’nin tarımsal sorunlarının çözümü konusunda da üreticilere destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Yıldırım, “Bitki Koruma bölümüyle, tarımdaki sorunları gözlemleyebilen, bu sorunları analiz ederek çözüm önerileri getirebilen, dünya ve ülkemizdeki tarım alanındaki yenilikleri izleyen ve elde etmiş oldukları tüm bilgileri üreticilerle paylaşan Ziraat Mühendisleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Öğrencilerimizin tarım alanında üretim yapan şirketler, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri ile Tarım Bakanlığı gibi çok çeşitli kurumlarda staj yapabileceklerini belirten Doç. Dr. İsmet Yıldırım, öğrencilerimize isterlerse Bitki Koruma bölümünde de staj yapma olanağı sağlayacaklarını ifade etti.

Doç. Dr. Yıldırım, “Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra staj yapabilecekleri kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendis veya danışman olarak iş bulabilecekleri gibi tarım ilaçları bayiliği açabilir veya reçete yazma yetki belgesi alarak tarım ofisi ve danışmanlık şirketlerinde de çalışabilir.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.