Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi CIMPA 2015 Türkiye Araştırma Okulunu Hayata Geçirdi

Ağu 14

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Müge Kanuni Er, 29 Haziran -12 Temmuz 2015 tarihlerinde düzenlenen ve CIMPA  (Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Matematik Merkezi) tarafından desteklenen Matematik Araştırma Okulu hakkında bilgi verdi.

Merkezi Nice’de olan CIMPA’nın, Fransa, İsviçre, Norveç ve İspanya’nın finansman sağladığı bir UNESCO kuruluşu olduğunu belirten Doç. Dr. Müge Kanuni Er, CIMPA’nın amacını; gelişmekte olan ülkelerin yararı için, yükseköğretimde uluslararası işbirliğini teşvik etmek, matematik ve uygulamalarındaki araştırmaları desteklemek, araştırma okulları düzenleyerek, yeni nesil matematikçilerin araştırmacı yönlerini geliştirmelerine ve eğitimlerine katkıda bulunmak olarak açıkladı.

Ülkemizde pek bilinmeyen araştırma okulu teriminin;  çalıştay, konferans veya sempozyumdan farklı olduğunu ve  amacının belirlenen konuyu en baştan tanıtmak, gelişimini vermek ve günümüzdeki açık problemleri aktarmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Müge Kanuni Er; “Araştırma okulları , yapıldıkları ülkede bu konuda bir araştırma grubu kurulmasını teşvik eder.” dedi. 

Doç. Dr. Kanuni Er, “CIMPA’nın Araştırma Okulu düzenleme çağrısına İspanya Malaga Üniversitesi Cebir- Geometri ve Topoloji Bölümü’nden meslektaşım Gonzalo Aranda Pino ile Leavitt Yol Cebiri ve Çizge C*-Cebiri (Leavitt Path Algebras and Graph C*-Algebras) konulu araştırma okulu düzenlemesi projesiyle başvurduk. Bu konunun matematiksel bağlamdaki önemi; matematiğin içinde farklı dallar olan “analiz” ve “cebir” dalında çalışan kişilerin ortak makaleler yazdıkları, birbirlerinden etkilendikleri ve farklı araştırma tekniklerini öğrendikleri, güncel, çok çalışılan,  son 10 yıldır daha aktif ve üretken bir alan olmasıydı. Projenin bilim komitesinde,  ABD, İspanya, Yeni Zelanda’dan seçkin matematikçiler olmakla birlikte, matematikte verilen en saygın ödül olan “Fields” madalyası sahibi Efim Zelmanov da vardı. Başvurumuz kuvvetli bir projeydi.” dedi.

Başvurusuna olumlu yanıtın, 2014 yılının başında geldiğini ifade eden Doç. Dr. Müge Kanuni Er; projenin CIMPA’nın 2015 yılında dünya genelinde desteklediği 19 Araştırma Okulundan biri olduğunu ve Türkiye’de İspanya ile ortak yapılan ilk CIMPA Araştırma Okulu olduğuna da dikkat çekti.

Araştırma Okulu projesini İzmir’in Selçuk ilçesindeki Nesin Matematik Köyünde gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Kanuni Er, Araştırma Okuluna ABD, Avustralya, Endonezya, Hindistan, İran, İspanya, Macaristan, Mısır, Pakistan, Tunus, Türkiye, Vietnam, Yeni Zelanda’dan, 19 kadın ve 18 erkek matematikçi olmak üzere 37 kişinin katıldığını söyledi.

Derslerin işlenişiyle ilgili detayları da paylaşan Doç. Dr. Müge Kanuni Er, “Dersler biri açık havada diğeri kapalı olmak üzere iki derslikte gerçekleşti. Derslerin yanı sıra yeni sonuçların olduğu bir araştırma konuşması İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Yrd. Doç .Dr. Ayten Koç tarafından verildi. Araştırma Okulunda verilen tüm derslerin video kayıtları yapılarak, yapılan kayıtlar ile eğitmenler tarafından hazırlanan ders notları,  konu ile ilgilenenlerin faydalanabilmeleri için web sayfasında paylaşıma açıldı.Geçen kısa zamanda aldığım geri bildirimler gösteriyor ki,  bu kayıtlar ve ders notları “Leavitt Yol Cebiri ve Çizge C*-Cebiri” konusunda değerli ve temel bir başvuru kaynağı teşkil etmiştir.” ifadelerini kullandı. 

Doç. Dr. Müge Kanuni Er,  “Araştırma okulu başvurusunu yaparken amacımız, konusunda uzman, seçkin matematikçileri Türkiye’ye getirmek, gençlerle tanışmalarını sağlamak, bu konuda çalışan aktif bir grup kurmak, yeni nesil için matematik konuşulan bir ortam oluşturmaktı.  Biz, yaptığımız araştırma okulunda bunu sağladık. Eğitmenlerden, derslerin seviyesi ve katılımcılar arası etkileşim ile ilgili çok iyi geri bildirimler aldık. 13 ülkeden gelen katılımcılar çok renkli bir ortam sağladı. Ramazan olmasına rağmen Pakistan, Mısır, Tunus, Endonezya gibi ülkelerden katılım oldu. Bilgiye ulaşmak için onca yolu gelip hem oruçlarını tuttular, hem günde 6 saat ders dinlediler. Bu motivasyon keşke tüm öğrencilerimizde olsa.”  sözleriyle açıklamalarına devam etti.

Araştırma Okulunun yerel en büyük maddi destekçisinin Nesin Matematik Köyü olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kanuni Er, “Türk Matematik Derneği, bazı duyarlı akademisyenler ve şirketler de katkıda bulundu. Bu sayede, başvuruda bulunan genç matematikçilerimiz de araştırma okuluna katılabildi. Ayrıca Araştırma Okulundaki eğitimciler hiçbir maddi karşılık almadan ve yol masraflarını öz kaynaklarıyla karşılayarak bu araştırma okuluna destek verdi. Yabancı eğitimcilerin geldiği ülkeler düşünülürse bilimi bilim için yapan bu değerli bilim insanlarını dünyanın öbür ucundan kalkıp geldikleri ve tüm katılımcılarla ayrı ayrı ilgilendikleri için takdir etmemek mümkün değil.” dedi.   

CIMPA’nın desteklediği bir Araştırma Okulunda düzenleyici olmanın haricinde, bilim kurulunun seçtiği eğitimciler arasına Üniversitemiz öğretim üyesi olarak girmenin kendisini onurlandırdığını söyleyen Doç. Dr. Müge Kanuni Er, bu projenin dünya matematik camiasında Düzce Üniversitesi'nin tanınmasına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Son olarak gelecek hedeflerinden bahseden Doç. Dr. Müge Kanuni Er, “Araştırma okulu sırasında Ankara, İzmir, Manisa, Konya, İstanbul, Düzce’deki üniversitelerden  gelen katılımcılardan  oluşan 15 kişilik bir araştırma grubu kurduk.  Cebir ve analiz grupları olarak iki koldan akademik çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu çalışmalarda Düzce Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) imkanlarının olması bize ivme kazandıracak ve haftalık düzenli çalışmalarımızın yapılmasını sağlayacaktır. UZEM personeli Halil İbrahim Avcı’ya uzaktan eğitim konusunda ve CIMPA Araştırma Okulunda bugüne kadar verdiği tüm desteğinden dolayı teşekkür ederim.  Araştırma gruplarının yaygınlaşması, akademik faaliyetlerin, düzenli seminerlerin artması;  özellikle YÖK’ün kaliteyi arttırmak için kriterler koyduğu günümüzde, ülke çapında lisansüstü eğitime yapacağımız en büyük katkıdır kanısındayım. ” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.