Kişilik Bozukluğu Oranı Gün Geçtikçe Artıyor!

Ağu 27

Üniversitemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, kişilik bozukluğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ataoğlu kişilik bozukluğunu, “Yaşadığı kültürün beklentilerinden sapan kişinin, sürekli olarak davranış ve içsel yaşantılarının toplumsal ve mesleksel işlev alanlarında bozulmaya yol açmasıyla meydana gelen ruhsal bir bozukluktur.” diye tanımladı.

Kişilik bozukluklarının A, B ve C olmak üzere üç gruba ayrıldığını belirten Ataoğlu, A kümesinin; tuhaf bir yapıya sahip olmalarının yanı sıra yalnız kalmaya eğilimli ve şüpheci olduklarının altını çizdi. Paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozukluklarının bu grupta yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Ataoğlu, “B kümesi; dramatik, emosyonel, düzensiz, kararsız, dürtüsel, empati yeteneğinden yoksun kişilik yapılarının bulunduğu küme olup, antisosyal, borderline, histrionik, narsisistik kişilik bozuklukları bu grupta yer alır. C kümesi ise; anksiyeteli, korkulu, mükemmeliyetçi kişilik yapılarının bulunduğu küme olup çekingen, obsesif, bağımlı kişilik bozuklukları da bu grupta yer alır.” dedi.

Kişilik bozukluklarının etkileyen faktörlerden bahseden Prof. Dr. Ataoğlu, kişinin biyolojik ve kalıtımsal özelliklerini sayarken çocukluk çağının travmatik yaşantıları ve içinde yetişilen aile ortamının da önemli olduğunun yanı sıra çocuklukta geçirilen kafa travmaları ve ateşli hastalıkların da kişilik bozukluğuna etki ettiğini vurguladı.

Kişilik bozukluklarının toplumda görülme sıklığını ifade eden Prof. Dr. Ataoğlu, bu oranın yüzde 20’lerde olduğunu ve her geçen gün sayının arttığını belirtti.


Kişilik bozukluğu bulunan bireylerin, bu durumun farkında olmadıklarının önemine dikkat çeken Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, “Kişilik bozuklukları belirtileri çoğunlukla kişinin benlik özelliklerine uyumlu yani ‘ego-sintonik’tir. Aynı zamanda kişilik bozukluğu bulunan bireylerin çoğu zaman iç görü dediğimiz kendi durumu ve hastalığıyla ilgili farkındalığı yoktur.” dedi.

Son olarak kişilik bozukluklarının tedavi yöntemlerinden bahseden Prof. Dr. Ataoğlu, “Kişilik bozukluğu, çoğunlukla hastanın hekime başvurma şikayetlerine göre şekillenir. Depresif şikayetlerle hekime başvuran hastalar için antidepresan ilaçlar verilmektedir. Kişilik bozukluğu belirtileri bulunan hastalar için ise anksiyolitik (kaygı giderici) ilaçlar tercih edilmektedir.  Genel olarak duygu durum dalgalanmaları şeklinde seyreden hastalar için ise duygu durum dengeleyici ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca farmakoterapinin yanı sıra bu hastalarda iç görü artımını sağlamak amaçlı psikoterapiden de fayda sağlanmaktadır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.